Prediktory spojené so zvýšeným rizikom úmrtia u pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19

Primárne karty

ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Prediktory spojené so zvýšeným rizikom úmrtia u pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19

Martina Velísková1 Monika Kulinová2 Alžbeta Gondžúrová2 Laurence Vojtek2 Mária Gadušová2 Iveta Waczulíková1
1Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
2Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline, Interné oddelenie, Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina, SK
veliskova2@uniba.sk

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 sa u pacientov prejavuje najmä respiračnými problémami. Na priebehu ochorenia a prognóze pacienta sa podieľajú rizikové faktory ako vek, artériová hypertenzia, cievne ochorenia a i. V spolupráci s interným oddelením Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline sme analyzovali dáta pacientov, ktorí boli v období od októbra 2020 do  januára 2021 hospitalizovaní s ochorením COVID-19. Cieľom je identifikovať markery, ktoré by sa využili pri nasadení včasnej a personalizovanej liečby pacientov s ochorením COVID-19. Špeciálne sme sa zamerali na pacientov s artériovou hypertenziou. S využitím rôznych štatistických nástrojov a prehľadu literatúry sme vybrali markery, ktoré súvisia so zvýšeným rizikom úmrtia.

Kľúčové slová: koronavírus, SARS-CoV-2, COVID-19, multivariačná analýza, prediktory mortality, artériová hypertenzia

Poďakovanie: 

Analýza dát bola umožnená aj vďaka podpore projektu KEGA 041UK-4/2020 s názvom Odborná príprava klinického a biomedicínskeho fyzika -implementácia nových technológií biomedicíny a metód aktívneho učenia.

Zdroje: