jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Jubilejný X. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2018 už čoskoro !!! 

 

                                                                       

 

Aktualizovaný zborník abstraktov s ISBN pre rok 2017 !

 

         

 

 

PREHĽAD AKTUÁLNYCH TÉM

INTERAKTÍVNA KONFERENCIA MLADÝCH VEDCOV 2017

Zoznam účastníkov zapojených do konferencie »

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové pro...

Otvoriť

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové pro...

Otvoriť

Biotechnológie a potravinárske technológie

Klasické biotechnologické procesy, inovatívne prístupy biotechnológiách, potravinárskom priemysle a poľnohosp...

Otvoriť

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Separačné, spektrálne, elektrochemické metódy a ich kombinácie, analýza biologických materiálov, vzoriek ži...

Otvoriť

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývo...

Otvoriť

Ekológia a environmentalistika

Kontrola a ochrana životného prostredia, krajinná a aplikovaná ekológia, geograficko-informačné systémy, envi...

Otvoriť

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Biofyzika, biofyzikálna medicína, matematické modelovanie, biologická štatistika

Otvoriť

Otvorená sekcia pre študentov

Sekcia venovaná študentom bakalárskeho a magisterského štúdia VŠ na prezentáciu ich práce, resp. čiastočný...

Otvoriť

Otvorená sekcia

Sekcia je určená všetkým účastníkom, mimo študentov VŠ, ktorých príspevkom zameraním nevyhovovala ani jed...

Otvoriť

Podporíme Vaše nápady

Popularizujete vedu? Máte skvelú myšlienku? Radi by ste propagovali Váš výskum? Prezentujte Vaše nápady na...

Otvoriť
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ