jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

XII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2020 !

V súvislosti s ochorením COVID-19 sme sa rozhodli aktuálny ročník konferencie otvoriť bez akejkoľvek úhrady.

Registrácia do konferencie je otvorená. Žiadne platby ani oznámenia k úhrade faktúr vám nebudú zasielané. 

 

Veríme, že v týchto náročných chvíľach Vám konferencia poskytne dostatočný priestor na prezentáciu vašich príspevkov ako aj na bohatú odbornú diskusiu. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu pripomíname, že konferencia je otvorená pre všetkých vedcov a študentov, bez vekového ohraničenia, avšak do súťaže budú zaradené len práce autorov do 35 rokov.

 

Aktuálne je deadline pre prijímanie vašich abstraktov ako aj posterov 1.5. 2020. Zmenou oproti predošlým ročníkom bude ich priebežné publikovanie v poradí akom ich od vás obdržíme.

Prajeme vám všetkým pevné zdravie a veľa síl !!!

 

Tím OZ Preveda

konferencia.preveda@gmail.com

 

 

PREHĽAD AKTUÁLNYCH TÉM

INTERAKTÍVNA KONFERENCIA MLADÝCH VEDCOV 2020

Zoznam účastníkov zapojených do konferencie »

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové pro...

Otvoriť

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové pro...

Otvoriť

Biotechnológie a potravinárske technológie

Klasické biotechnologické procesy, inovatívne prístupy biotechnológiách, potravinárskom priemysle a poľnohosp...

Otvoriť

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Separačné, spektrálne, elektrochemické metódy a ich kombinácie, analýza biologických materiálov, vzoriek ži...

Otvoriť

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývo...

Otvoriť

Ekológia a environmentalistika

Kontrola a ochrana životného prostredia, krajinná a aplikovaná ekológia, geograficko-informačné systémy, envi...

Otvoriť

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Biofyzika, biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, kvantová mechanika, astrofyzika

Otvoriť
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ