jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Kompozitné materiály a ich využitie na premenu slnečnej energie

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Schovať hodnotenia

Prejsť do diskusie

Kompozitné materiály a ich využitie na premenu slnečnej energie

Katarína Gavalierová 1

1Katedra fyzikálnej chémie, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice, Slovensko
katarina.gavalierova@gmail.com

Dopyt po jednoduchých a lacných materiáloch, ktoré disponujú výhodnými vlastnosťami, je čoraz väčší. Táto diplomová práca sa zaoberá kompozitnými materiálmi aplikovanými v solárnych článkoch na premenu slnečného žiarenia. V teoretickej časti sa venujem stručnej charakteristike slnečného žiarenia a samotnej premeny na elektrickú energiu. Rozoberám problematiku solárnych článkov, ich klasifikáciu a možné alternatívne materiály, ktoré v nich môžu byť použité. Cieľom praktickej časti práce bolo pripraviť a otestovať kompozitné materiály na báze uhlíka. Tieto materiály boli pripravené pridaním nanotrubičiek (MWCNTs) a/alebo grafén oxidu (GO) k aktívnemu materiálu katódy, alebo do elektrolytu. Na elektrochemickú charakterizáciu sme použili metódy ako volt-ampérová charakteristika a elektrochemická impedančná spektroskopia a štruktúru vzoriek sme sledovali pomocou elektrónového mikroskopu. Zistili sme, že pridanie GO a MWCNTs naozaj zlepšilo faktor plnenia a výrazne znížilo odpor vzoriek, ktoré ich obsahovali.

1. Hoppe, H. – Sariciftci, N.S. 2004. Organic solar cells: An overview.
2. Kalyanasundaram, K. – Grätzel, M. 2009. Efficient Dye-Sensitized Solar Cells for Direct Conversion of Sunlight to Electricity.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ