jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Bisatelitový dicentrický marker chromozóm v prenatálnej genetickej diagnostike

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Bisatelitový dicentrický marker chromozóm v prenatálnej genetickej diagnostike

Dominika Gécová 1 Jarmila Karelová 1 Dagmar Landlová 2 Renata Lukačková 2 Vladimír Ferianec 3 Slávka Machalová 1

1Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB, Bratislava
2Oddelenie lekárskej genetiky, Medirex, a.s. Bratislava
3II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Bratislava
gecovad@gmail.com

Marker chromozómy (mar) sú podľa medzinárodnej cytogenetickej nomenklatúry (ISCN 2013) definované ako štruktúrne abnormálne chromozómy, ktoré nie je možné identifikovať. Často sú označované aj ako malé nadpočetné chromozómy (sSMC, small supernumerary marker chromosomes) menšie než veľkosť chromozómov zo skupiny G.
Bisatelitové marker chromozómy sú derivované z akrocentrických chromozómov (až 65% prípadov má pôvod z chromozómu 15), majú jednu alebo dve centroméry a satelity sú viditeľné na oboch koncoch konvenčne farbeného marker chromozómu.

Pacientka v 18.týždni tehotenstva bola odoslaná na naše pracovisko s vekovou indikáciou (43 rokov) a pozitívnym biochemickým skríningom so zvýšeným rizikom pre trizómiu 13 a trizómiu 18. Neinvazívny prenatálny skríningový test (NIPT) určený na detekciu špecifických chromozómových trizómií (chromozómov 13, 18, 21) z krvi bol negatívny. Probandka bola geneticky konzultovaná a rozhodla sa pre amniocentézu za účelom vyšetrenia karyotypu plodu.
Cytogenetickým vyšetrením plodovej vody bol stanovený mužský karyotyp plodu: 47,XY,+mar, popísaný ako metacentrický bisatelitový chromozóm s kompaktnými heterochromatínovými blokmi na oboch ramienkach. Následným cytogenetickým vyšetrením oboch rodičov boli stanovené normálne karyotypy a nález u plodu ohodnotený ako vzniknutý „de novo“. Pre overenie a bližšie došpecifikovanie uvedeného marker chromozómu bola realizovaná kordocentéza. Cytogenetickým vyšetrením pupočníkovej krvi bol potvrdený rovnaký nález marker chromozómu ako v prípade plodovej vody. Metódou komparatívnej genómovej hybridizácie (arrayCGH) z pupočníkovej krvi neboli detegované žiadne chromozómové imbalancie. Analýza flourescenčnou in situ hybridizáciou (FISH) potvrdila na marker chromozóme prítomnosť dvoch regiónov obsahujúcich sekvencie špecifické pre oblasť krátkeho ramena akrocentrických chromozómov. Sondou pre centroméru chromozómu 15 bol identifikovaný dicentrický bisatelitový marker pôvodom z chromozómu 15. Vzhľadom k tomu, že použité metodiky nepreukázali prítomnosť euchromatínového materiálu, ktorý by obsahoval sekvencie významné z klinického hľadiska nepredpokladáme fenotypový dopad na ďalší vývin plodu. Avšak výskyt marker chromozómu v konštitučnom karyotype môže ovplyvniť reprodukčné schopnosti jeho nositeľa a nesie riziko postihnutia spermatogenézy.

Kľúčové slová: marker chromozóm, sSMC, PGD, chromozóm 15

Lasan Trcić R, Hitrec V, Letica L, Cuk M, Begović D. Small supernumerary marker chromosome derived from proximal p-arm of chromosome 2: Identification by fluorescent in situ hybridization. Croat Med J. 2003;44:477–9.
Jafari-Ghahfarokhi H, Moradi-Chaleshtori M, Liehr T, Hashemzadeh-Chaleshtori M, Teimori H, Ghasemi-Dehkordi P. Small supernumerary marker chromosomes and their correlation with specific syndromes. Adv Biomed Res. 2015;4:140.
de Boer P, Branje HEB. Association of the extra chromosome of tertiary trisomic male mice with the sex chromosomes during first meiotic prophase and its significance for impairment of spermatogenesis. Chromosoma 73: 369 - 379.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

prenatálna diagnostika - odhad rizík 04.05.2018 08:15
Dobry den, zaujimalo by ma v akej podobe sprostredkuvate vysledky vasich analyz ciselne. Napr. ako percentualny odhad rizika alebo pravdepodobnost? Je mozne ze aj ked je riziko vysoke, nakoniec to dopadne ta...Zobraziť celý komentár
Re: prenatálna diagnostika - odhad rizík 04.05.2018 09:01
Dobrý deň, pri pozitívnom cytogenetickom náleze v PGD postupujeme podľa odporúčených guidelinov a literárnych zdrojov, ktoré štatisticky hodnotia podobné nálezy. Riziko nepočítame, iba interpr...Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ