jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana?

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana?

Ľubomír Lonek 1 Veronika Farkašová 1 Lucia Griecsová 1 Daniela Ježová 2 Táňa Ravingerová 1

1Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV, Bratislava, Slovensko
2Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovensko
lubomir.lonek@gmail.com

Úvod.  Cvičenie, dokonca aj krátkodobé, predstavuje jednu z foriem endogénnej kardioprotekcie - ochranného fenoménu/mechanizmu známeho ako preconditioning (PC), keď prostredníctvom mierneho stresu srdce nadobúda zvýšenú odolnosť voči akútnej ischémii. Mechanizmy adaptácie indukovanej cvičením nie sú celkom prebádané, uvažuje sa však o.i. aj o podobných kaskádach „prežitia“ ako v prípade fenoménu ischemického PC – RISK a SAFE. Taktiež sú známe aj negatívne účinky dlhodobého cvičenia. V tejto práci sme sa zamerali na vplyv dobrovoľného cvičenia potkanov v „bežeckom“ kolese na hladiny a fosforyláciu srdcových proteínov kináz ERK 1/2 z rodiny MAP-kináz, GSK3β, PI3K/Akt, eNOS a PKCε známych ako ,,kaskády prežitia“ ktoré patria ku kľúčovým mechanizmom zapojeným do kardioprotektívneho (predovšetkým anti-infarktového) účinku pri rôznych formách PC a dlhšie trvajúcej adaptácie. Sledovali sme expresiu signálnych dráh vedúcich k smrti bunky – proapoptotické a antiapoptotické mechanizmy: proteíny Bax a Bcl-2.

Materiál a metódy. Samce potkanov kmeňa Sprague-Dawley vo veku 8 týždňov boli náhodne rozdelené do dvoch skupín: v skupine RUN potkany dobrovoľne behali v klietkach vybavených „bežeckým“ kolesom po dobu 23 dní. Kontrolné jedince boli v rovnakom čase umiestnené v štandardných klietkach bez možnosti cvičenia. Na konci experimentu boli v oboch skupinách odobraté vzorky tkaniva ľavej komory srdca pre detekciu expresie hladín proteínov metódou Western blot.

Výsledky. Dobrovoľné cvičenie potkanov indukovalo nárast hladín a fosforylácie kináz Akt, ERK 1/2 a GSK3β v srdci cvičiacich potkanov. Takisto bol u týchto potkanov zaznamenaný signifikantný nárast hladín eNOS a PKCε a pomeru Bax/Bcl-2.

Záver. Chronická aktivácia kináz RISK môže byť škodlivá, pretože vedie ku hypertrofii myokardu. V súlade s tým je aj aktivácia mechanizmov apoptózy a zvýšená eNOS produkujúca NO (s následným zvýšením ROS), na rozdiel od krátkodobej NO a ROS produkcie počas akútneho PC. Tieto výsledky naznačujú, že v myokarde adaptovanom na fyzickú záťaž sa indukujú prirodzené procesy vlastnej kardioprotekcie. Pri dlhodobom neprerušovanom cvičení to môže viesť až k maladaptácií. Poukazuje na to zvýšená fosforylácia proteínov zahrnutých do mechanizmov apoptotózy a produkcie ROS.

Za podpory grantov VEGA SR 2/0141/18, 2/0151/17, APVV-0102-11, APVV-15-0119, APVV-15-0607, ITMS 26230120006.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

detaily experimentu 04.05.2018 08:41
Dobry den, velmi prospesna praca! Zo zvedavosti by ma zaujimalo kolko ste mali zvierat v exp. skupine? Neuvazovali ste nahodou aj o tom sledovat aj napr. plyv nahodneho cvicenia na hmotnost resp. spotrebu st...Zobraziť celý komentár
Ľubomír Lonek
Pasívny
Re: detaily experimentu 06.05.2018 20:39
Pekný deň prajem. Ďakujem za podnetné myšlienky. V skupine bolo 8 behajúcich potkanov, 8 kontrol. Rozdiel celkového prírastku bol mierne vyšší u nebehajúcich potkanov. U behajúcich potkanov sme ...Zobraziť celý komentár
metodika TBARS 09.05.2018 06:43
Dobry den, dakujem za odpoved, v nasom kolektive mame zavedenu metodiku TBARS, bliszie info hladajte napr. v praci Klimas et al., Phytother. Res. 24: 969–974 (2010) Pycnogenol® Improves Left Ventricular F...Zobraziť celý komentár
Ľubomír Lonek
Pasívny
Re: metodika TBARS 09.05.2018 14:19
Dobrý deň. Ďakujem za rady a typ na článok s metodikou.
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ