jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Úloha TerB, TerC, TerD a TerE proteínov E. coli v UV-C rezistencii

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Schovať hodnotenia

Prejsť do diskusie

Úloha TerB, TerC, TerD a TerE proteínov E. coli v UV-C rezistencii

Lenka Jánošíková 1 Ján Turňa 2 Andrej Klepanec 3

1Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany, SR
2Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Bratislava
3
lturkovicova@gmail.com

Gény ter operónu terB, terC, terD a terE sú esenciálne pre zachovanie teluričitanovej rezistencie (TeR) baktérií. Avšak molekulárny princíp sprostredkujúci rezistenciu je stále nejasný. Homológy ter génov boli nájdené aj v baktériách Deinococus radiodurans (D. radiodurans). Expresia TerD a TerB proteínov bola  zvýšená po expozícii na UV-C žiarenie v D. radiodurans. Daný kmeň baktérií vykazuje vysokú rezistenciu nielen voči UV žiareniu ale aj voči ionizujúcemu žiareniu a iným agensom, ktoré poškodzujú DNA. Cieľom práce bolo analyzovať dopad štyroch esenciálnych génov TeR, terB, terC, terD a terE, na rezistenciu E. coli voči UV-C žiareniu. Doposiaľ neexistuje štúdia, ktorá by sa zaoberala rezistenciou na UV-C žiarenie v TeR bunkách E. coli. Pre štúdium UV-C rezistencie sme využili metodický postup založený na stanovení celkového počtu životaschopných buniek pomocou počítania kolónií vyrastených na agare po UV-C ožarovaní germicídnou lampou v laminárnom boxe v určitých časových intervaloch. Získané výsledky sme vyhodnotili bio-informatickou analýzou. Podarilo sa nám pripraviť teluričitan rezistentné (TeR) a teluričitan senzitívne (TeS) bunky E. coli. V stacionárnej fáze rastu bunky nezomierali pokiaľ neboli ožiarené po dobu 1200s UV-C žiarením, TeR bunky vykazovali v priemere viac ako 5 násobne vyššiu rezistenciu na UV-C žiarenie v porovnaní s TeS bunkami. Získané výsledky nám môžu pomôcť lepšie pochopiť funkciu týchto génových produktov, a prispieť k objasneniu ich funkcie v procese TeR, zmiernení oxidačného stresu a patogenite mikroorganizmov.

Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ