jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Perioperačný nález v reumochirurgii v skorých štádiách patogenézy

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca

Prejsť do diskusie

Perioperačný nález v reumochirurgii v skorých štádiách patogenézy

Jozef Vojtaššák ml. 1,2 Jozef Vojtaššák 1,2,3 Elena Podskočová 1 Veronika Vojtaššáková 4

1Ortopedická ambulancia, Bratislava
2Clinica Orthopedica, Bratislava
3SZU, Bratislava
4Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
j.vojtassak@gmail.com

Úvod práce, cieľ práce

Typické reumochirurgické operácie vykonávame najčastejšie v pokročilom štádiu reumatického procesu, v štádiu III. a IV. stupňa, keď sú prítomné jednoznačné morfologické patologickoanatomické zmeny a deformity. V našom príspevku sme sa zamerali na analýzu incidencie morfologických patologických zmien pri  reumochirurgických výkonoch v rannom štádiu (I. a II. štádium) Kĺbové reumatické ochorenia sme rozdelili nasledovne: degeneratívne kĺbové ochorenia, zápalové reumatické kĺbové ochorenia, séronegatívne spondylartritídy, metabolické artropatie.

Materiál a metodika

Analyzovali sme 85 pacientov ktorých sme operovali v rokoch 2014-2019 s uvedenými diagnózami. Pri analýze jednotlivých  typov ochorení sme sa zamerali na morfologické zmeny kĺbových ochorení ktoré sme konštatovali počas operácie a tiež pri predoperačnom vyšetrení. Hodnotili sme viaceré kĺbové intraartikulárne a extraartikulárne zmeny.

Výsledky

Najčastejší patologický nález 75-100% pri operačnej liečbe jednotlivých skupín boli nasledovne. Pri artróze boli intraartikulárne zmeny: chondropatia, osteofyty, asymetrický nález, chrupavčitý detritus, synoviálna exsudácia. Pri reumatoidnej artritíde boli intraartikulárne zmeny: synoviálna proliferácia, perichondrálna uzurácia, lokálna hyperémia, synoviálna exsudácia; extraartkulárne: burzitída, tendovaginitída, reumatický uzlík. Pri seronegatívnej spondylartritíde boli intraartikulárne zmeny: synoviálna proliferácia, synoviálna exsudácia; extraartkulárne: entezofytóza, kalcifikujúca tendinóza, osifikujúca tendinóza,  burzitída, periostitída. Pri metabolickej artropatii boli zmeny intraartikulárne: kryštálová chondropatia, synoviálna exsudácia, uratický tofus; extraartkulárne:  burzitída, uratický tofus, kryštálová entezopatia.

Záver práce

Artikulárne symptómy a morfologické nálezy reumatických kĺbových ochorení sú známe pestrou variabilitou. Jednou z liečebných možnosti aj v skorých štádiách patogenézy je reumochirurgia. V práci uvádzame na základe nášho reumochirurgického súboru charakteristické patologické nálezy v perioperačnom období u štyroch základných nozologických jednotiek kĺbového reumatizmu.

Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ