jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Identifikácia klinických izolátov Clostridioides difficile z vybraných nemocníc v Českej republike

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Schovať hodnotenia

Prejsť do diskusie

Identifikácia klinických izolátov Clostridioides difficile z vybraných nemocníc v Českej republike

Veronika Janošcová 1 Jozef Kuzma 1

1Ostravská univerzita, lekárska fakulta, Ostrava-jih, Česká republika
veronika.janoscova@gmail.com

Clostridium difficile (CD) je sporulujúca, anaeróbna, grampozitívna baktéria, ktorá je v rozvinutých krajinách najčastejšou diagnostikovanou príčinou infekčných hnačiek získaných v nemocničných zariadeniach, tzv. kolitíd spojených s podávaním antibiotík (AAC - Antibiotics Associated Colitis) (Goering et al. 2016).

Metodika: Realizovaný projekt bol zameraný na genotypizáciu - určenie ribotypu a toxinotypu 30 klinických izolátov Clostridioides difficile z vybraných nemocníc v Českej republike - Pardubice, Náchod, Litomyšl.

Vzorka vyšetrovaných pacientov bola vo veku od 51-95 rokov a trpeli na rôzne ochorenia, na ktoré sekundárne nadviazala CDI.

Izolácia, rastové médiá: Vzorky boli kultivované 48 hodín v anaeróbnej atmosfére pri 37,5 ° C na rastovej pôde s použitím Clostridium Difficile Selective Supplement (Oxoid, UK).

Izolácia DNA: DNA bola izolovaná s použitím Chelex 100 (BioRad, ČR)  po 24-hodinovej kultivácií v anaeróbnom boxe. Analýza výsledkov prebehla použitím BioNumerics (Applied Maths Inc., USA).

Ribotypizácia: Princíp PCR ribotypizácie je založený na amplifikácii tzv. intergenetic spacer region medzi 16S a 23S rRNA. Postup ribotypizácie bol prevedený podľa metodiky Janežič a Rupnik, 2010.

Toxinotypizácia: Toxinotypizácia je metóda pre diferenciáciu CD podľa zmien v ich tzv. lokuse patogenicity (PaLoc), teda lokusu, ktorý kóduje toxín A (gén tcdA) a B (gén tcdB). Prítomnosť toxigénnych CD bola overená testom Xpect pre CD toxin A/B (Remel, USA).

Determinácia toxínotypov na základe výsledku a prítomnosti kombinácií B1 a A3 reštrikčných typov podľa metodiky Stubbs et al. 2000.

Výsledky: Klinické izoláty pochádzali od 30 pacientov, 11 mužského a 19 ženského pohlavia. Priemerný vek všetkých pacientov bol 76,4 rokov (muži 80,1, ženy 74,3 rokov). V rámci našej štúdie sme diagnostikovali nasledovné ribotypy: 176 (CE), 002, 014, 015, 017, 078, 103, Slo160 a Slo115. Najzastúpenejší bol ribotyp 176 (CE), ktorý sa vo vzorkách vyskytoval až v 70,0 %. Druhým najfrekventovanejším bol ribotyp SLO160 (6,7 %). Ostatné ribotypy sa vyskytovali v zhodnom počte (po 3,3 % vzoriek).

V toxínotype CD vzoriek prevažoval typ 0 (90,0 %), ktorý je zhodný s druhom VPI 10463. Toxínotypy I, II a V sa vyskytli v malom množstve (po 3,3 % vzoriek).

Prítomnosť binárneho toxínu bola pozitívna v 21 vzorkách (70,0 %), v 9 vzorkách binárny toxín prítomný nebol (30,0 %). Binárny toxín bol detekovaný vo výrazne vyššom zastúpení z izolátov od žien (61,9 %), v porovnaní s mužmi (38,1 %).

Záver: Množstvo CDI je nediagnostikovaných, čo vytvára medzeru v epidemiologických záznamoch CD nákaz v ČR. Nové metódy ribotypizácie a toxinotypizácie použité v našom výskume umožňujú presnejšie určenie druhu CD, následkom čoho je možné zlepšiť antibiotickú liečbu CDI i vývoj nových liečiv v prípade zmien v genóme CD a vzniku rezistencií na používané antibiotiká.                             

Práca bola podporená projektom SGS/02/LF/2019 a FEMS-GO-2018-197.
1. Goering, R.V., Hazel M.D., Mark A.Z et al. 2016, Mimsova lékařská mikrobiologie. ISBN 978-80-7387-928-0.
2. Janežič S., Rupnik M., Molecular typing methods for Clostridium difficile: pulsed-field gel electrophoresis and PCR ribotyping, Methods Mol Biol., 2010, p. 65-65.
3. Stubbs S,. Rupnik M., Gilbert M., et al 2000, Production of actin-specific ADP-ribosyltransferase (binary toxin) by strains of Clostridium difficile, FEMS Microbiol. Lett., 186:307-312.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ