jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Vplyv betablokátora propranololu a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Vplyv betablokátora propranololu a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách

Barbora Puzderová 1 Lucia Csáderová 1 Katarína Grossmannová 1 Jaromír Pastorek 1 Monika Baráthová 1

1Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava, Slovenská Republika
puzderovabarbora@gmail.com

Pri výbere vhodnej protinádorovej liečebnej stratégie je potrebné zohľadňovať celkový individuálny stav pacienta aj vzhľadom k chronicky liečeným komorbiditám. Ochorenia kardiovaskulárneho systému (KVS) predstavujú jednu z najčastejších komorbidít. Pre pevné nádory sú charakteristické hypoxické oblasti vznikajúce rýchlym rastom nádorovej masy, nedostatočnou a aberantnou vaskularizáciou. Metabolická adaptácia nádorových buniek na hypoxiu vedie k poklesu extracelulárneho pH v nádoroch čo vedie k agresívnejšiemu správaniu sa nádorových buniek, ich zvýšenej invazívnosti, ale aj k poklesu transportu niektorých terapeutických látok a tým k zníženej účinnosti chemoterapie [1].

Karbonická anhydráza IX (CA IX) patrí medzi proteíny, ktorých expresia je regulovaná hypoxiou prostredníctvom hypoxiou indukovateľného faktora 1 (HIF-1). V súčasnosti je proteín CA IX považovaný za jeden z najlepších markerov hypoxie. Katalyzuje reverzibilnú hydratáciu CO2 na hydrogenuhličitanový ión a protón a prispieva tak k neutralizácii intracelulárneho pH [2]. CA IX môže priamo interagovať s bikarbonátovými transportérmi za vzniku transportného metabolónu, ktorý uľahčuje transport hydrogénuhličitanových iónov cez plazmatickú membránu a podporuje tvorbu gradientu pH.

Betablokátory, známe tiež ako β-antagonisti, predstavujú špecifickú triedu liečiv
s kompetitívnym antagonistickým efektom na adrenoreceptory a patria k najvýznamnejším liekom používaným pri liečbe ochorení KVS. V našej práci sme sledovali vplyv betablokátora propranololu na nádorové mikroprostredie v 2D ako aj v 3D modeloch sferoidov tvorených kolorektálnymi nádorovými bunkami HCT116 a HT29. V liečbe nádorov sa stále viac do popredia dostávajú prírodné látky. Medzi takéto látky patrí aj karnozín (β-alanyl-L-histidín). Je to prirodzene sa v organizme vyskytujúci dipeptid s pleiotropným efektom. Biologické efekty karnozínu zahŕňajú antioxidačné, chelatačné, pufrovancie, neuroprotektívne, protizápalové ale aj antisenecsenčné a protirakovinové vlastnosti.

Naše výsledky ukázali, že propranolol  významne znižuje schopnosť nádorových buniek adaptovať sa na hypoxický stres, znižuje hladinu proteínu CA IX. Tieto efekty boli zosilnené pri kombinovanom pôsobení propranololu s karnozínom. V súvislosti so zvyšujúcou sa koncentráciou propranololu dochádza k zvýšeniu počtu nekrotických a apoptotických buniek pri kultivácii buniek vo sféroidoch. Taktiež sme ukázali, že karnozín ako aj propranolol znižujú schopnosť CA IX vytvárať transportný metabolón.

Táto práca vznikla s podporou: APVV 16-0343, Vega 2/0090/20 a Vega 2/0064/18.
[1] Becker, H.M. Carbonic anhydrase IX and acid transport in cancer. British Journal of Cancer 122, 157–167 (2020). https://doi.org/10.1038/s41416-019-0642-z.
[2] Takáčová, M. – Pastoreková, S. Tumour Hypoxia – Molecular Mechanisms and Clinical Relevance. Klin Onkol 28 (3), 183 – 190 (2015). http://dx.doi.org/10.14735/amko2015183.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ