jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov


Prejsť do diskusie

Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov

Monika Hudáčová 1 Rastislav Jendželovský 2 Mária Kožurková 1 Peter Fedoročko 2

1Katedra biochémie, Ústav chemických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská Republika
2Katedra bunkovej biológie, Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská Republika
mhudacova@gmail.com

Akridínové deriváty patria k poprednej skupine chemoterapeutík a vo vývoji nových terapeutických liečiv sú na popredných miestach [1]. Ich dobrá biologická aktivita vyplýva zo schopnosti interakcie s DNA [2] a/alebo s jadrovými enzýmami. Príkladom sú topoizomerázy I/II [3], čím dochádza v bunkách k poškodeniu DNA, zastaveniu ich delenia a aktivácii apoptotických dráh [4,5,6].   

Cieľom práce bolo analyzovať antiproliferačný a cytotoxický účinok príslušných akridín-4-benzohydrazidových (1a1d) a akridín-4-tiosemikarbazidových (2a, 2b) derivátov v nádorových bunkách adenokarcinómu pľúc A549. V úvodných fázach experimentu sme sa zamerali na stanovenie vplyvu vybraných derivátov na metabolickú aktivitu nielen nádorových buniek A549, ale aj normálnych fibroblastov hrubého čreva CCD-18Co. Zo získaných výsledkov sme stanovili hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (IC50) a selektivitu (SI) derivátov voči nádorovým bunkám. Cytostatické a cytotoxické pôsobenie derivátov bolo vyhodnotené na základe analýz viability, celkového počtu buniek, schopnosti buniek tvoriť kolónie a distribúcie bunkového cyklu.

Zistili sme, že akridín-4-benzohydrazidové deriváty (1a1d) inhibovali metabolizmus buniek A549 vo vyššej miere (IC50 = 37 – 55 μM) na rozdiel od akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov (2a: IC50 = 62 μM, 2b: IC50 > 75 μM). Hodnoty SI >2 dosiahli voči nádorovým bunkám iba deriváty 1a2a. Halogenované deriváty 1b1c2b ovplyvnili oba typy bunkových línii a ich špecifickosť bola veľmi nízka. Taktiež sme preukázali, že zlúčeniny 1a1c sa v nižších koncentráciách (25 μM) vyznačujú antiproliferačným účinkom.  V prípade vyšších koncentrácii (65 μM) prevažuje významný cytotoxický účinok na bunky A549. Tieto deriváty (65 μM ) taktiež pôsobili inhibične na rast nových kolónií buniek A549. Analýzou bunkového cyklu po inkubácií buniek s 1a, 1b (65 μM) a 2a (25 μM a 65 μM). sme zaznamenali významne zvýšenú akumuláciu buniek v G2/M fáze , ktorá bola sprevádzaná následným znížením počtu buniek v G0/G1 fáze.

Poďakovanie Dr. Michalovi Bečkovi, Dr. Márií Vilkovej a doc. Jánovi Imrichovi z katedry organickej chémie PF UPJŠ za poskytnutie akridínových derivátov na štúdium ich biologickej aktivity. Poďakovanie kolektívu katedry bunkovej biológie PF UPJŠ za ústretovosť pri realizovaní experimentov. Táto práca vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)“, kód ITMS2014+: 313011V455, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vďaka podpore VEGA 1/0016/18.
[1] de Almeida, S.M.V.; et al. Biomed. Pharmacother. 2017, 96, 1538 – 1556.
[2] de Almeida, S.M.V.; et al. Int. J. Mol. Sci. 2015, 16, 13023 – 13042.
[3] da Silva Filho, F.A.; et al. Int. J. Biol. Macromol. 2019, 138, 582 – 589.
[4] Gao, C.; et al. Bioorganic Med. Chem. 2015, 23, 1800 – 1807.
[5] Lang, X.; et al. Bioorganic Med. Chem. 2013, 21, 4170 – 4177.
[6] Zhang, W.; et al. Eur. J. Med. Chem., 2016, 116, 59 – 70.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

? in vivo 18.05.2021 07:31
Dobry den, zaujimava praca, podnetne vysledky, blahozelam. Keby ste mali neobmedzeny financny rozpocet, vedeli by ste si predstavit posunut vase akridinove derivaty do dalsieho kola testovania na uroven in v...Zobraziť celý komentár
Re: ? in vivo 19.05.2021 11:56
Dobrý deň,
ďakujeme za diskusiu a podnetné otázky.
In vivo experimety by sme určite realizovali. Využili by sme experimenty na myšiach, ktorým by sme naindukovali nádor prostredníctv...
Zobraziť celý komentár
Re: Re: ? in vivo 20.05.2021 05:14
Dakujem za hutnu a fundovanu odpoved, vela stastia a uspechov do vasej dalsej prace. S pozdravom, ZB
Väzba na plazmatické bielkoviny 19.05.2021 14:10
Dobrý deň,
veľmi pekná a komplexná práca :) Pre využitie látok vo farmaceutickej praxi je dôležitá nie len ich účinnosť, ale aj vlastnosti, ktoré ovplyvňujú to, ako sa látka distribuu...
Zobraziť celý komentár
Re: Väzba na plazmatické bielkoviny 19.05.2021 14:35
Dobrý deň,
ďakujeme za prejavený záujem.
V tomto prípade bola interakcia derivátov 1a - 1d s HSA už študovaná in vitro. Hodnoty väzbovej konštanty (Kb) sa rádovo pre všetky zlúče...
Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ