jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Excitačno-emisné matice exozómov izolovaných z moču a krvi


Prejsť do diskusie

Excitačno-emisné matice exozómov izolovaných z moču a krvi

Daniela Džubinská 1 Milan Zvarík 1 Martina Velísková 1 Iveta Waczulíková 1

1Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
danka.dzubinska@gmail.com

Exozómy, ako nástroj medzibunkovej komunikácie, sú prítomné vo všetkých telesných tekutinách [1]. Ich obsah nesie molekulárne podpisy podobné bunkám, z ktorých boli sekretované, a preto sa považujú za vhodný zdroj potenciálnych biomarkerov [2]. Keďže mnohé z bioaktívnych molekúl vykazujú endogénnu fluorescenciu, rozdiely vo fluorescenčných charakteristických exozómov by sa mohli použiť v diagnostike rôznych ochorení.

Predložená práca sa zaoberá zmenami fluorescenčných charakteristík exozómov izolovaných z moču a krvi pacientov s rakovinou močového mechúra a pacientov s benígnou hematúriou. Exozómy boli izolované pomocou ultrafiltrácie a vylučovacej chromatografie podľa veľkosti a následne bola zmeraná ich celková fluorescencia pri vlnových dĺžkach excitácie a emisie v rozmedzí 200 – 800 nm. Získané spektrá boli vizualizované excitačno-emisnými maticami, na základe ktorých sme identifikovali oblasti s intenzívnou fluorescenciou. Aplikovaním jednorozmerných analýz na vybrané oblasti fluorescencie exozómov sme určili také, ktoré by s dostatočnou spoľahlivosťou odlíšili pacientov s rakovinou močového mechúra od pacientov s hematúriou a mohli tak byť použité pre vytvorenie predikčného modelu s potenciálnym využitím v oblasti klinickej diagnostiky.

Kľúčové slová: excitačno-emisná matica, exozóm, rakovina močového mechúra

Poďakovanie: Táto práca bola podporená projektami VEGA 01/0136/18, APVV_SK-BY-RD-19-0019, KEGA 041UK-4/2020 a čiastočne projektom NAWA EUROPARTNER PPI/APM/2018/1/00007/U/001.
[1] Zhang, Grizzle, 2014. Exosomes. A Novel Pathway of Local and Distant Intercellular Communication that Facilitates the Growth and Metastasis of Neoplastic Lesions. The American Journal of pathology. 184 (1). 28-41pp. doi: 10.1016/j.ajpath.2013.09.027.
[2] Mathivanan, Fahner, Reid, Simpson, 2012. ExoCarta 2012: database of exosomal proteins, RNA and lipids. Nucleic Acids Research. 40(DI). D1241–D1244pp. doi:10.1093/nar/gkr828.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Exozómy 22.05.2021 10:18
Ďakujeme za príspevok, ktorý sa (ako aj viaceré iné príspevky), venuje problematike civilizačných ochorení s vysokou mierou mortality. V prípade skúmaných biomarkerov rakoviny močového mechúra...Zobraziť celý komentár
Re: Exozómy 24.05.2021 07:14
Dobrý deň, ďakujem za otázky. Izolovať exozómy je možné z rôznych biologických tekutín, ale najviac pravdepodobné je, že exozómy pochádzajúce z patologicky zmenených buniek močového mechúr...Zobraziť celý komentár
Re: Re: Exozómy 24.05.2021 08:02
Ďakujem za odpoveď Daniela, podľa toho, čo píšete, exozómy do veľkej miery odrážajú momentálny stav a ich množstvo, ale aj "obraz" (zloženie) sa môže dynamicy meniť. Preto sa ešte...Zobraziť celý komentár
Re: Exozómy 24.05.2021 07:14
Dobrý deň pani docentka, ospravedlňujem sa za oneskorenú odpoveď. Tým, že exozómy sú veľmi dynamické, rozdiel v signáloch exozómov pri tom istom ochorení bude veľký, znížiť ho môžeme ana...Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ