jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Využitie antropometrických metód na posúdenie fyzického stavu jedinca

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Využitie antropometrických metód na posúdenie fyzického stavu jedinca

Hedviga Vašková 1 Janka Poráčová 1 Marta Mydlárová Blaščáková 1 Andrea Avuková 1 Mária Konečná 1 Vincent Sedlák 1

1Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
hedviga.vaskova@gmail.com

Antropometria patrí k zásadným antropologickým metódam. Metódy antropometrie sú významné pre využitie v praxi, sú neinvazívne, rýchle, relatívne jednoduché a  vhodné pre použitie v teréne. Základné antropometrické metódy sú celosvetovo štandardizované a unifikované. Antropometria je  metódou na určenie nutričnej diagnostiky, ktorá spočíva v hodnotení fyzických rozmerov probanda. WHO (World Health Organization) označila antropometriu ako metódu na hodnotenie stavu výživy človeka. Je užitočnou metódou v populačných klinických a intervenčných štúdiách. Aplikácia antropometrie umožnila pokrok v interpretáciách a matematických formuláciách, ktoré zlepšujú presnosť odhadu kompartmentu tela a jeho prediktívnu silu. Antropometrické parametre sú sériou kvantifikovaných meraní svalov, tukového tkaniva a kostí používaných na hodnotenie zloženia tela. Voliteľnosť metód závisí na základe požadovanej presnosti, časových a finančných možnosti účelu merania. Priame metódy sú presné, precízne a bez predpokladov, nie sú použiteľne v každodennej klinickej praxi (neutrónová aktivačná analýza in vivo, chemická analýza tela). Nepriame metódy sú merania s predpokladmi a sú  najčastejšie používané vo vedeckých výskumoch (duálna röntgenová absorpcia, počítačová tomografia, denzitometria, magnetická rezonancia, dilučné techniky). Dvojito nepriame metódy sú založené na štatistickej súvislosti medzi telesnými parametrami a metódou merania. Tieto merania predstavujú diagnostické kritéria pre obezitu, ktorá výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, hypertenzie, cukrovky a iných závažných ochorení, ktoré nadobúdajú celosvetový pandemický charakter.

VEGA: 1/0783/18 (2018_2020); KEGA: 018PU-4/2018 (2018-2020).
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Antropometrické merania a riziko KVO 22.05.2021 09:46
Dobrý deň, ďakujeme za príspevok, v ktorom sa venujete antropometrickým ukazovateľom, u ktorých bol preukázaný významný vzťah s morbiditou a mortalitou na kardiovaskulárne ochorenia (KVO). V tom...Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ