jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

TOP 4 prednášky 2018

 

Nech sa páči, prostredníctvom online systému máte možnosť prihlásiť svoj príspevok medzi TOP 4 prednášok Preveda 2018. Spomedzi prihlásených prác vyberieme osem z vás, ktorí budú mať možnosť svoj príspevok prezentovaný na online konferencii navyše prezentovať v rámci slávnostného vyhondotenia konferencie, krátkou prednáškou 10+5 minút, popri prednáškach našich hostí - držiteľov prestížnych ERC grantov. Veríme, že táto možnosť predstaviť vlastnú štúdiu bude pre Vás výbornou skúsenosťou a získate nové možnosti spolupráce. Prihlásiť svoje príspevky je možné hneď po zaradení Vašich abstraktov a prezentácií do online konferencie. 

 
 
Za organizačný tím Preveda,
M. Ferko, P. Farkaš
 
Príspevky zapojené do sekcie
MVDr. Ľuboš Korytár PhD. Sérologický monitoring West Nile vírusovej infekcie u spevavcov Drienovskej mokrade Ekológia a...
Ing. Denisa Harvanová PhD Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových kmeňových bunkách Bunkový metabolizmus,...
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ