jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

TOP 4 prednášky 2018

 

Nech sa páči, prostredníctvom online systému máte možnosť prihlásiť svoj príspevok medzi TOP 4 prednášok Preveda 2018. Spomedzi prihlásených prác vyberieme štyroch z vás, ktorí budú mať možnosť svoj príspevok prezentovaný na online konferencii navyše prezentovať v rámci slávnostného vyhondotenia konferencie, krátkou prednáškou 10+5 minút, popri prednáškach našich hostí - držiteľov prestížnych ERC grantov. Veríme, že táto možnosť predstaviť vlastnú štúdiu bude pre Vás výbornou skúsenosťou a získate nové možnosti spolupráce. Prihlásiť svoje príspevky je možné hneď po zaradení Vašich abstraktov a prezentácií do online konferencie. 

 
 
Za organizačný tím Preveda,
M. Ferko, P. Farkaš
 
Príspevky zapojené do sekcie
Ing. Andrea Schenkmayerová PhD. Zmena štruktúrno-funkčných vlastností ancestrálneho proteínu pomocou InDel mutagenézy Bunkový metabolizmus,...
MVDr. Ľuboš Korytár PhD. Sérologický monitoring West Nile vírusovej infekcie u spevavcov Drienovskej mokrade Ekológia a...
Ing. Denisa Harvanová PhD Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových kmeňových bunkách Bunkový metabolizmus,...
Ing. Nina Moravčíková PhD. Bioinformatics tools for analysis of livestock genetic diversity Biofyzika, matematické...
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ