jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Aktuálne vydané monografie:

 

Nové strategické prístupy v experimentálnej kardioprotekcii.
 

Autori
MUDr. Marek Zálešák, PhD., Ústav pre výskum srdca Slovenská akadémia vied, Dúbravská
cesta 9, P.O.Box. 104, 840 05, Bratislava
Štefan Lukáč, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Špitálska 24, 813 72 Bratislava
Mgr. Veronika Ledvényiová-Farkašová, PhD., Ústav pre výskum srdca, Slovenská Akadémia
Vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
MUDr., Tatiana Ravingerová DrSc., Ústav pre výskum srdca, Slovenská Akadémia Vied,
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Mgr. Lucia Griecsová, Ústav pre výskum srdca Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta
9, P.O.Box. 104, 840 05, Bratislava
Mgr. Ivana Kancirová, Ústav pre výskum srdca Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta
9, P.O.Box. 104, 840 05, Bratislava
Mgr. Magdaléna Jašová, Ústav pre výskum srdca Slovenská akadémia vied, Dúbravská
cesta 9, P.O.Box. 104, 840 05, Bratislava
 

Editori: Ing. Miroslav Ferko, PhD., Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, P.O.Box. 104, 840 05, Bratislava; Ing. Pavol Farkaš, PhD, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava
© 2016 Občianske združenie Preveda
ISBN 978-80-970712-9-5

 

Aktuálne pripravované monografie:

 

  • POKROKY V BIOKATALÝZE A ENZYMOLÓGII.

  • NOVÉ TRENDY VO VŠEOBECNEJ FYZIOLÓGII.

V prípade záujmu o príspevok nás prosím kontaktujte na e-mail: konferencia.preveda@gmail.com

Každému z vás vieme pripraviť monografiu na mieru podľa záujmu a odborného zamerania.

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ