jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Arbobaktérie, leptospiry, kapnocytofágy, streptobacily – baktérie s patogénnym potenciálom prenosné na človeka.

 

Arbobaktérie, leptospiry, kapnocytofágy, streptobacily – baktérie s patogénnym potenciálom prenosné na človeka

Editori

Ing. Miroslav Ferko, PhD., Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 841 04, Bratislava
Ing. Pavol Farkaš, PhD., Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava
 

Autor
RNDr. Katarína Schwarzová, PhD., Mikrobiologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Špitálska 24, 813 72 Bratislava
 

Recenzenti
Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
MVDr. Marián Prokeš, PhD., Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Katedra epizootológie a parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

 

© 2019 Občianske združenie Preveda
ISBN: 978-80-972360-3-8

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ