jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

     Prvá "Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov"     Registrácia 

    Informácie                                                                                                                       

Občianske združenie Preveda, v zmysle svojich stanov organizuje na Slovensku ojedinelým a inovatívnym spôsobom konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied:

   

biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganicka, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika; biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria

Poskytujeme možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu, interaktívnu diskusiu na odborné témy a získanie plnohodnotnej publikácie príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. Veríme, že sa nám s Vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce.

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ