jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, UK

Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
Chemický ústav, SAV

Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Chemický ústav, SAV

RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
Ústav krajinnej ekológie

Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV

MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta UK v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava

Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD.
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, SAV

RNDr. Tamara Egan-Beňová, PhD.
Ústav pre výskum srdca, SAV

MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, PhD.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV

Mgr. Monika Majerová, PhD.
Botanický ústav, SAV

PharmDr. Tereza Goliaš, PhD.
Virologický ústav BMC, SAV

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Chemický ústav, SAV

Mgr. Peter Slezák, PhD.
Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Mgr. Peter Bališ, PhD.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV

Mgr. Pavol Kenderessy, PhD.
Ústav krajinnej ekológie, SAV

Ing. Martin Balog, PhD.
Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV

Ing. Alena Šišková, PhD.
Ústav polymérov, SAV

 

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ