jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Ladislav Welward

Dostal som Váš projekt Interaktívna konferencia mladých výskumníkov, ktorý ma veľmi zaujal pre svoju aktuálnosť, cieľavedome smerujúcu ku generácii mladých odborne erudovaných vedeckých adeptov. Vaša snaha dať možnosť nastupujúcim vedeckým pracovníkom do 35 rokov prezentovať sa touto modernou a ľahko dostupnou formou hlavne vo vzťahu k priemyselným podnikom a výskumným inštitúciám má pre obe strany nezanedbateľný praktický význam. Konfrontácia výsledkov mladých výskumníkov s praktickou potrebou nášho mimoriadne rýchlo sa rozvíjajúceho priemyslu, ktorý vďaka kontaktom v Európskej únii dáva možnosť cieľavedomým, moderne orientovaným, racionálne zmýšľajúcim pracovníkom predpoklad uplatniť svoje schopnosti a vedomosti v reálnom prostredí.

Po svojej dlhoročnej praxi pri výroby antibiotík, ich výskume a tiež pri pedagogickej činnosti zameranej na environmentálnu problematiku chemických, biotechnologických a a iných výrobných technológií, vyslovujem želanie, aby tento projekt našiel čím viacej podporovateľov.


Ján Světlík

Napsat dobrý vědecký text je, jak se praví, umění svého druhu. Napsat však první vědecký text je vůbec nejtěžší. Předkládaný projekt je tedy ideální příležitostí ke startu do tvořivé vědecké činnosti, na jejíž konci vždy vévodí písemná forma sdělení výsledků. Více nelze dodávat.

Daniela Šmogrovičová

Vďaka za iniciatívu. Okrem získania nových poznatkov hlavný prínos vidím v možnosti nadviazania nových kontaktov formou pre dnešného človeka najbežnejšou - interaktívnou komunikáciou cez internet. Pred piatimi rokmi som bola takouto formou zapojená v zahraničnej konferencii.

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ