jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Podmienky zasielania Vašich príspevkov:

  • Vaše príspevky budete môcť zasielať prostredníctvom Interaktívneho prostredia konferencie, konkrétne v rámci Vášho profilu.
  • Pre zasielanie príspevkov je nutné zaregistrovať sa do web portálu konferencie a vytvoriť si profil účastníka.
  • Následne je nutné do požadovaného termínu potvrdiť samotnú registráciu do aktuálneho ročnika Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov.
  • Termíny zasielania abstraktov, prezentácií nájdete TU.
  • Prosím dodržte termíny registrácie ako i zaslania Vaśich príspevkov, nakoľko systém nedovoľuje prijať Vašu registráciu a príspevky po stanovenom termíne.
  • Rozsah abstraktu by nemal prekročiť 1 stranu formátu A4, pri použití písme Times New Roman 12. Predlohou Vám môžu byť abstrakty uvedené v archíve z minulých ročníkov.
  • Váš abstrakt pripojte do konferencie prostredníctvom interaktívneho prostredia konferencie vo Vašom profile.
  • Postrovým prezentáciam sa medze nekladú, poprosíme dbajte ale na to, aby bola Vaša postrová prezentácia dobre čitateľná a prispôobte ju na na rozmer monitora.
  • Poster môže mať klasickú podobu, prípadne podobu jednotlivých slidov, môžte využiť pripojiť animáciu, video

 

Podporované formáty Vašich prezentácií (postrov): formát PDF vytvorený podľa štandardu ISO 19005-1 (PDF/A).

Vás príspevok môžete doplniť pridaním prílohy s danou problematikou: video z youtube, pdf publikáciu atď. , samozrejme tieto prílohy si môžete kedykoľvek meniť a vkladať, nie je podmienkou aby boli vedecké a nemusia súvisieť priamo z Vašim príspevkom.

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ