jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Otvorená sekcia

Sekcia je určená všetkým účastníkom, mimo študentov VŠ, ktorých príspevkom zameraním nevyhovovala ani jedna zo sekcií

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Andrej Sopkuliak PhD. Daňové príjmy miestnej samosprávy na Slovensku v roku 2014 Otvoriť Otvoriť
Mgr Samuel Furka Charakterizácia a modifikácia ílových minerálov pomocou spektroskopie v THz oblasti Otvoriť Otvoriť
Mgr Daniel Furka Stanovenie optických a dielektrických vlastností nanočastíc ZnO prostredníctvom časovo rozlíšenej THz spektroskopie Otvoriť Otvoriť
Ing. Vojtech Valkovič Vplyv pravdepodobnostného prístupu pri riešení potrubia na pružnom podklade Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Tatarová Vplyv pH na bioremediáciu vybraných rádionuklidov pomocou mikrorias Chlorella vulgaris a Dunaliella salina Otvoriť Otvoriť
Mgr. Maroš Laho Chov lariev včely medonosnej v laboratórnych podmienkach Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ondrej Petruš Nanokavitové filmy pre SERS aplikácie Otvoriť Otvoriť
Mgr. Júlia Jarošová Črevné parazitózy v chovoch hlodavcov na východnom Slovensku Otvoriť Otvoriť
Mgr. Žofia Szabóová Sledovanie starnutia odtlačkov prstov metódou GC-MS/MS Otvoriť Otvoriť
Ing. Martina Chrančoková PhD. Dôvody odchodu a návratu mladých ľudí zo Slovenska Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Monika Fedorová Probiotické bakteriálne kmene používané vo veterinárnej praxi Otvoriť Otvoriť
RNDr. Lenka Jeszeová Identifikácia a charakterizácia extracelulárnych proteínov produkovaných druhom Exiguobacterium undae Otvoriť Otvoriť
MVDr. Zuzana Sihelská PhD. Prevalencia kvasiniek u poľovných plemien psov Otvoriť Otvoriť
MVDr. Zuzana Sihelská PhD. Malassezia spp. u ošípaných na Slovensku Otvoriť Otvoriť
RNDr. Dušana Dokupilová Demografické zmeny a ich dopad na spoločnosť Otvoriť Otvoriť
MVDr. Michal Babják Výskyt a terapia dikroceliózy na farmách oviec na Slovensku Otvoriť Otvoriť
Ing. Blažena Vargová Vplyv 900 MHz frekvencie elektromagnetického poľa na liahnutie lariev kliešťa Dermacentor reticulatus Otvoriť Otvoriť
Mgr. Marek Pribus Nové substráty nekatalyzovaného bromičnanového oscilátora Otvoriť Otvoriť
MVDr. Michaela Harčárová Kontaminácia obilnín rodom Penicillium Otvoriť Otvoriť
MVDr. Michaela Harčárová Výskyt mikroskopických vláknitých húb v pšenici Otvoriť Otvoriť

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ