jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové procesy, funkcie organizmu, orgánov a orgánových sústav, morfológia, štruktúra a funkcie lipidov, proteínov a sacharidov, imunochémia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
MVDr. František Zigo PhD. Mastitis pathogens and their resistance againstantimicrobial agents in herds of dairy cows situated in marginal parts of Slovakia Otvoriť Otvoriť
MVDr. František Zigo PhD. The etiology of sheep՝s mastitis at different milking technology Otvoriť Otvoriť
RNDr. Ľubomír Lonek Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana? Otvoriť Otvoriť
Mgr. Magdaléna Jašová Affect of heart mitochondrial energetic metabolism in remote ischemic and metabolic preconditioning Otvoriť Otvoriť
Bc. Kristína Macáková Baktéria s najrýchlejším životným cyklom- Vibrio natriegens ako potenciálny kmeň pre heterologickú expresiu Otvoriť Otvoriť
Linda Mihálová Príprava rekombinantného plazmidu s inzertom šaperón-like génu z Cronobacter sakazakii pod indukovateľným lac wt promótorom Otvoriť Otvoriť
Ing. Denisa Harvanová PhD Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových kmeňových bunkách Otvoriť Otvoriť
Panagiotis Doukas Periosteum as a good source of mesenchymal stem cells used for potential cell based therapies in bone regeneration Otvoriť Otvoriť
Mgr. Romana Záhumenská Vytváranie nových biomedicínskych in vitro modelov pre liečbu amyotrofickej laterálnej sklerózy technikou reprogramovania buniek Otvoriť Otvoriť
RNDr. Terézia Okajčeková Diferenciácia zubných kmeňových buniek a ich charakterizácia Otvoriť Otvoriť
RNDr. PATRIK NUNHART Spektrálne štúdie 2,9-bisubstituovaných akridínových derivátov ako potenciálnych protinádorových liečiv Otvoriť Otvoriť
Ing. Veronika Tupá Vzájomný vzťah karbonickej anhydrázy IX a cyklooxygenázy-2 v kolorektálnom karcinóme Otvoriť Otvoriť
Ing. Martin Škandík Charakterizácia modelu replikačnej senescencie In vitro Otvoriť Otvoriť
Mgr. Veronika Farkašová PhD. Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov Otvoriť Otvoriť
RNDr. Jana Plšíková PhD. Izolácia CD146+ mezenchymálnych kmeňových buniek z rôznych zdrojov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lucia Kindernay PhD. Age-related changes in resistance of rat hearts to ischemia and effect of remote ischemic preconditioning: Study of potential molecular mechanisms Otvoriť Otvoriť
Mgr. Veronika Kotrasová Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu Otvoriť Otvoriť
Ing. Michaela Škorvanová Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu Otvoriť Otvoriť
Ing. Andrea Schenkmayerová PhD. Zmena štruktúrno-funkčných vlastností ancestrálneho proteínu pomocou InDel mutagenézy Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ