jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Biotechnológie a potravinárske technológie

Klasické biotechnologické procesy, inovatívne prístupy biotechnológiách, potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve, bioremediácie, funkčné potraviny, geneticky modifikované potraviny, kvalita a autenticita potravín, výživa a ochrana zdravia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Nikola Mojtova Príprava konštruktu na expresiu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v kvasinke Candida utilis Otvoriť Otvoriť
Ing. Helena Galádová Detekcia tioglykozidáz vo vláknitých hubách z rodu Trichoderma Otvoriť Otvoriť
Kristína Hriňová Efekt termostabilnej rekombinantnej katalázy AfKatG ako prídavku rastových médií potravinárskych kmeňov Otvoriť Otvoriť
MVDr. Michaela Harčárová Výskyt mykotoxínov rodu Fusarium v kukurici siatej Otvoriť Otvoriť
Ing. Katarína Ženišová PhD. Mikroorganizmy identifikované modernými molekulárno-biologickými metódami v priebehu výroby ľadového vína Otvoriť Otvoriť
Mgr. Zuzana Čaplová PhD. Využitie NGS na nekultivačnú charakterizáciu mikroflóry fermentovaných potravín Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ