jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Separačné, spektrálne, elektrochemické metódy a ich kombinácie, analýza biologických materiálov, vzoriek životného prostredia a potravinového reťazca, validácia analytických metód

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Filip Květoň Glykánový biosenzor na báze Tn antigénu na stanovenie protilátky GOD3-2C4 Otvoriť Otvoriť
Bc. Martina Piatriková Príprava a charakterizácia látok vhodných pre fluorescenčné značenie bakteriálnych buniek Otvoriť Otvoriť
Jakub Varga Farmakoterapia bolesti a biochemický profil moču Otvoriť Otvoriť
Mgr. Paulína Galbavá Využitie MS na odhalenie falšovania včelieho vosku parafínom a stearínom Otvoriť Otvoriť
Mgr. Žofia Szabóová Použitie nízkotlakovej plynovej chromatografie s hmotnostno-spektrometrickou detekciou na analýzu rastlinných olejov a masla Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ