jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Kristína Candráková Vplyv polymorfizmu vybraných génov na BMI a pohlavie u ľudí Otvoriť Otvoriť
Pavol Mišenko Metódy kvantitatívnej analýzy retenčnej kapacity mitochondrií myokardu s využitím časovo-rozlíšenej fluorescenčnej spektroskopie Otvoriť Otvoriť
Ing. Nina Moravčíková PhD. Bioinformatics tools for analysis of livestock genetic diversity Otvoriť Otvoriť
Paulína Halušková Testovanie účinkov plazmou aktivovanej vody pre potenciálnu liečbu parodontitíd Otvoriť Otvoriť
Mgr. Miroslav Gančár MEOTA-BTZ deriváty inhibujú amyloidnú agregáciu lyzozýmu v závislosti od dĺžky linkera Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ