jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Otvorená sekcia pre študentov

Sekcia venovaná študentom bakalárskeho a magisterského štúdia VŠ na prezentáciu ich práce, resp. čiastočných výsledkov už počas vysokoškolského štúdia s možnosťou zúčastniť sa širšej odbornej diskusie. Tematicky nie je sekcia členená kvôli možnosti prezentácie prác zo širokého spektra oblastí výskumu, to znamená „ring voľný“

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Natália Andelová Proteomické analýzy a potenciálne proteínové interakcie zapojené do procesov kardioprotektívnej signalizácie srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu Otvoriť Otvoriť
Denisa Kovářová Rozšírenie ovocných druhov v Malých Karpatoch Otvoriť Otvoriť
Dominika Mihaliková Účinky plazmou aktivovaného média na zdravé a rakovinové bunky Otvoriť Otvoriť
Bc. Monika Majerčíková Uvoľňovanie protizápalového liečiva dexametazónu z termosenzitívnych poly(2-oxazolínov) Otvoriť Otvoriť
Bc. Gabriel Zorkócy Expresia tyroidnej peroxidázy z Branchiostoma belcheri v Escherichia coli a jej optimalizácie Otvoriť Otvoriť
Pavol Valovič Testovanie účinkov studenej plazmy a plazmou aktivovanej vody pri endodoncii Otvoriť Otvoriť
Dominika Rohaľová Význam a izolácia karnozínu z kostrového svalstva daniela (Dama dama) Otvoriť Otvoriť
Bc. Vanda Klöcklerová Vplyv vhodného výberu detergentu na izolačné a purifikačné kroky membránových proteínov reprezentovaný na proteíne TerC Otvoriť Otvoriť
Natália Václaviková Účinok humínových látok na antioxidačnú aktivitu rastlinných extraktov Otvoriť Otvoriť
Oto Szaniszló Možnosti terapie rakoviny štítnej žľazy Otvoriť Otvoriť
Bc. Kristína Kianičková Nový elektrochemický prístup pre stanovenie kyseliny močovej na bórom dopovaných diamantových elektródach s rôznym obsahom bóru Otvoriť Otvoriť
Nikola Melegová Stanovenie obsahu karnozínu vo vzorkách mäsa Otvoriť Otvoriť
Silvia Porubčanová Antibakteriálny efekt esenciálnych olejov na MRSA Otvoriť Otvoriť
Bc Miroslava Mališová FTIR štúdium Hydrotalcitu Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ