jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Biotechnológie a potravinárske technológie

Klasické biotechnologické procesy, inovatívne prístupy biotechnológiách, potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve, bioremediácie, funkčné potraviny, geneticky modifikované potraviny, kvalita a autenticita potravín, výživa a ochrana zdravia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
RNDr. Monika Kvaková Probiotiká ukryté v mikročasticiach Otvoriť Otvoriť
Zuzana Filčáková Stanovenie významných látok v extrakte Šalvie lekárskej (Salvia officinalis) pri biosyntéze strieborných nanočastíc Otvoriť Otvoriť
Bc. Zuzana Okruhlicová Inhibícia produkcie virulenčných faktorov regulovaných Quorum sensing typu LuxS/AI-2 esenciálnymi olejmi z rastlín z čeľade Lamiaceae u Vibrio harveyi Otvoriť Otvoriť
Bc Dominika Tenkelová Expresia rekombinantnej alkoholdehydrogenázy z Rhodococcus ruber Otvoriť Otvoriť
Bc. Hana Hrutková Design of constructs required for succesful anchorage of human enterokinase into the Golgi apparatus Otvoriť Otvoriť
Bc. Noémi Molnárová Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp. Otvoriť Otvoriť
Mgr. Marietta Hakarová Produkcia bioaktívnych látok imobilizovanými celobunkovými biokatalyzátormi v miešanom bioreaktore Otvoriť Otvoriť
Bc. Petra Chaľová Sledovanie vplyvu špecifických elementov regulácie replikácie plazmidu R1 na základe konštrukcie plazmidov Otvoriť Otvoriť
Bc. Kristína Hriňová Produkcia termostabilnej katalázy-peroxidázy s vnesenými bodovými mutáciami v expresnom systéme E. coli Otvoriť Otvoriť
Bc. Alžbeta Bunová Sekrécia rekombinantných proteínov v alternatívnom hostiteľovi, baktérií Vibrio natriegens Otvoriť Otvoriť
Bc. Adriána Dusíková Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru Otvoriť Otvoriť
Bc. Nikola Mojtova Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy a ecarinu v kvasinke Candida utilis Otvoriť Otvoriť
Ing. Lukáš Kolarič Postup extrakcie škrobu z batátov Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ