jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Separačné, spektrálne, elektrochemické metódy a ich kombinácie, analýza biologických materiálov, vzoriek životného prostredia a potravinového reťazca, validácia analytických metód

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Lucia Pažitná Analýza glykánov sérových glykoproteínov u pacientov s peritoneálnou dialýzou lektínovou microarray metódou Otvoriť Otvoriť
RNDr. Terézia Okajčeková Vplyv chladenej plazmy na ľudské dermálne fibroblasty Otvoriť Otvoriť
Ing. Štefánia Hrončeková Príprava nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu sarkozínu - potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty Otvoriť Otvoriť
Ing. Anna Blšáková Príprava glykánových povrchov s využitím nanomateriálov Otvoriť Otvoriť
Bc. Daniela Džubinská Zmeny v spektrálnych charakteristikách moču pacientov s rakovinou močového mechúra Otvoriť Otvoriť
Mgr. Veronika Gajdošová Sledovanie vplyvu leptantov na elektrochemické správanie vzoriek MXénu Ti3C2Tx Otvoriť Otvoriť
Natália Nosálová Biologický profil moču počas gravidity Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ