jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Ekológia a environmentalistika

Kontrola a ochrana životného prostredia, krajinná a aplikovaná ekológia, geograficko-informačné systémy, environmentálne a krajinné inžinierstvo

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Cyril Siman Land cover – one of the catchment parameters with an impact on water quality in surface streams Otvoriť Otvoriť
Kristína Králiková Virulenčný potenciál baktérií Vibrio spp. izolovaných na Slovensku (2017-2018) Otvoriť Otvoriť
Bc. Katarína Gardianová Fenologické pomery v NPR Boky vo vzťahu ku klimatickej zmene Otvoriť Otvoriť
Bc. Zuzana Oravcová Bukové ekosystémy a riziko sucha Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ