jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Biofyzika, biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, kvantová mechanika, astrofyzika

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Matúš Kamenický Účinok delécie génu na vybrané vlastnosti membrán kvasiniek Otvoriť Otvoriť
Pavol Mišenko Výskum kompenzačných mechanizmov srdca na úrovni mitochondrií pomocouhmotnostnej spektrometrie a fluorescenčnej spektroskopie Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ