jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové procesy, funkcie organizmu, orgánov a orgánových sústav, morfológia, štruktúra a funkcie lipidov, proteínov a sacharidov, imunochémia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
RNDr Barbara Szeiffová Bačová PhD Anti-arytmický účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín prostredníctvom zníženia tvorby autoprotilátok voči β1-adrenergným receptorom v experimentálnom modeli hypertenzie Otvoriť Otvoriť
Ms Sonam Kapoor Mgr The potential of pharmacological interventionin experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult Otvoriť Otvoriť
Ing. Hedviga Vašková Genetické faktory determinujúce vznik dyslipidémií Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Micháliková Metabolic syndrome leading to type 2 diabetes mellitus in hypertriacylglycerolemic rat fed with high-fat diet or high-fat-high-fructose diet Otvoriť Otvoriť
Bc. Soňa Bálintová Evaluation of efficacy of apoptosis-inducing gene therapy in HCT116 colorectal cancer cells Otvoriť Otvoriť
Bc. Gabriela Krasňanská Produkcia peptidoglykán-hydroláz fágov infikujúcich Pseudomonas aeruginosa Otvoriť Otvoriť
Mgr. Barbora Kaločayová PhD. Vlastnosti obličkovej Na,K-ATPázy po mediastinálnom gama-ožiarení potkana Otvoriť Otvoriť
Mgr. Barbora Boťanská Vplyv glykofenolík na moduláciu účinkov doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293 Otvoriť Otvoriť
Mgr. Vibhuti Rambani Genetic causes of rare diseases with emphasis on metabolic disordersassociated with primary mitochondiopathies Otvoriť Otvoriť
Mgr. Andrea Babejová Vplyv SNP v géne VDR na hladiny vitamínu D u probandov s ochorením Diabetes mellitus Otvoriť Otvoriť
MUDr. Tomáš Jasenovec Vzťah medzi parametrami erytrocytov a závažnosťou klinických prejavov autizmu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Eduard Gondáš Metabolomická analýza vplyvu onkometabolitov na bazálny metabolizmus ľudských neuroblastómových buniek Otvoriť Otvoriť
MUDr. Silvia Fečíková Analýza hypoxiou-regulovaného proteínu CA IX v adenokarcinóme pľúc Otvoriť Otvoriť
Bc. Katarína Vigašová Kinetika DNA opravných fokusov indukovaných ionizujúcim žiarením v lymfocytoch pacientiek s rakovinou prsníka Otvoriť Otvoriť
RNDr. Vincent Sedlák PhD. Vybrané parametre spirometrie v skupinách aeróbnych a anaeróbnych športovcov Otvoriť Otvoriť
Bc. Dominika Kochanová Analýza tvorby endogénnych DNA opravných fokusov a ROS V PFG+/- HSPC bunkách Otvoriť Otvoriť
Miroslava Vargová Antiparazitárny účinok enterocín-produkujúcich baktérií na infekciu Trichinella Spiralis Otvoriť Otvoriť
RNDr. Zdenka Bedlovičová PhD. Izolácia biosurfaktantov a ich identifikácia pomocou HPLC Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lenka Kalinková PhD. Expression profiles of tumour-suppressor miRNAs in endometrial cancer patients Otvoriť Otvoriť
MVDr. Terézia Lysíková Modifikácie proteínov mitochondrií ako potencionálne biomarkery ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu Otvoriť Otvoriť

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ