jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Otvorená sekcia pre študentov I. a II. stupňa VŠ

Sekcia venovaná študentom bakalárskeho a magisterského štúdia VŠ (I. a II. stupeň VŠ) na prezentáciu ich práce, resp. čiastočných výsledkov už počas vysokoškolského štúdia s možnosťou zúčastniť sa širšej odbornej diskusie. Tematicky nie je sekcia členená kvôli možnosti prezentácie prác zo širokého spektra oblastí výskumu, to znamená „ring voľný“

V sekcii sa nenachádzajú žiadne príspevky, ktoré by ste mohli vidieť.
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ