jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové procesy, funkcie organizmu, orgánov a orgánových sústav, morfológia, štruktúra a funkcie lipidov, proteínov a sacharidov, imunochémia (klinické štúdie)

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Karin Vančíková Volumetrická analýza chrupavky pacientov po parciálnej meniskektómii pri odpovedi na mechanické zaťaženie Otvoriť Otvoriť
MUDr. Terézia Sedlačková Laboratórne vyšetrovacie metódy synoviálnej tekutiny Otvoriť Otvoriť
Michaela Karelová Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnom endometriu a v karcinóme endometria človeka Otvoriť Otvoriť
MUDr. Pavol Ďurina Deficit pantotenát kinázy u Slovenských pacientov Otvoriť Otvoriť
Veronika Janošcová Identifikácia klinických izolátov Clostridioides difficile z vybraných nemocníc v Českej republike Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Gécová Vrodená fibrinogenémia a dysfibrinogenémia Otvoriť Otvoriť
Lenka Rečičárová Panoftalmitída u veľhada kráľovského Otvoriť Otvoriť
MUDr. Jozef Vojtaššák ml. PhD. MPH. Implementácia sonografie do ortopedickej praxe Otvoriť Otvoriť
MUDr. Jozef Vojtaššák ml. PhD. MPH. Semipatológická fraktúra v oblasti chirurgického krčka humeru Otvoriť Otvoriť
MUDr. Jozef Vojtaššák ml. PhD. MPH. Perioperačný nález v reumochirurgii v skorých štádiách patogenézy Otvoriť Otvoriť
MUDr. Jozef Vojtaššák ml. PhD. MPH. Artikulárny exsudát v periartroskopickom období Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ