jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Separačné, spektrálne, elektrochemické metódy a ich kombinácie, analýza biologických materiálov, vzoriek životného prostredia a potravinového reťazca, validácia analytických metód

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Anna Blšáková Príprava nanoštruktúrovaných glykánových povrchov Otvoriť Otvoriť
Bc. Nikola Kurucová Vývoj automatizovanej metódy na stanovenie vysokej koncentrácie cypermetrínu pomocou spojení SPME a GC-MS/MS Otvoriť Otvoriť
Ing Ľuboš Nižnanský PhD Distribúcia a dôkaz látok z rastliny Nerium oleander v ľudskom tele pri akútnej otrave Otvoriť Otvoriť
RNDr.Mgr Nicholas Martinka Elektrochemiluminiscencia v stanovení protilátok SARS-CoV-2 Otvoriť Otvoriť
Mgr Alica Bagosová Simultánne stanovenie a monitoring metabolizmu tyrozínu a tryptofánu v moči pomocou HPLC Otvoriť Otvoriť
Ing. Katarína Nemčeková UV-induced and silver nanoparticles-mediated formation of reactive oxygen species and interactions with guanosine monophosphate and dsDNA Otvoriť Otvoriť
Ing. Lucia Pažitná Analýza glykánov rekombinantných IgA microarray metódou založenou na lektínoch a technikou MALDI-MS Otvoriť Otvoriť
Mgr. Daniela Džubinská Izolácia exozómov z moču a krvi pacientov s rakovinou močového mechúra Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lucia Ilavská Hladina neopterínu, tryptofánu a IDO aktivita v moči detských a adolescentných pacientov s depresívnou poruchou Otvoriť Otvoriť
RNDr. Monika Hudáčová Inhibícia topoizomeráz I/II a spektrálna charakteristika interakcie ľudského krvného albumínu s novými 4-substituovanými akridín-benzohydrazidovými derivátmi Otvoriť Otvoriť
Ing. Kristína Kianičková Glykoprofilovanie sér detí s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD) microarray metódou založenou na lektínoch a hmotnostnou spektrometriou Otvoriť Otvoriť
Annamária Liptáková Štúdium biomarkerov v moči s diagnostikovaným nádorovým ochorením Otvoriť Otvoriť
Nikola Nociarová Vplyv Diabetes Mellitus na vybrané metabolity v moči Otvoriť Otvoriť
Simona Žilková Biochemický profil moču pri karcinóme mliečnej žľazy Otvoriť Otvoriť
Zuzana Pakanová The effect of serum N-glycan derivatization in reflectron positive MALDI mass spectra Otvoriť Otvoriť
Nikoleta Mateszová Metabolomická profilácia ochorenia dna Otvoriť Otvoriť
Ing. Filip Pančík MALDI TOF analysis of carrageenans from Furcellaria lumbricalis Otvoriť Otvoriť
Mgr. Radka Gorejová Study of corrosion, biological and mechanical properties of biodegradable Zinc-Iron alloys with medical applications Otvoriť Otvoriť
Ing. Štefánia Hrončeková Konštrukcia nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty - sarkozínu Otvoriť Otvoriť
RNDr. Ivana Šišoláková PhD. Elektrochemické stanovenie inzulínu na uhlíkových tlačených elektródach modifikovaných nanočasticami Otvoriť Otvoriť

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ