jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Ekológia a environmentalistika

Kontrola a ochrana životného prostredia, krajinná a aplikovaná ekológia, geograficko-informačné systémy, environmentálne a krajinné inžinierstvo

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Bence Farkas Bioextrakcia arzénu imobilizovaného v oxidoch mangánu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ivana Czocherová Geographic variation in simple song of River Warbler (Locustella fluviatilis): Does the song differ consistently among populations? Otvoriť Otvoriť
RNDr. Zuzana Šramková PhD. Characterization and elimination of microbiota in effluent wastewater from domestic wastewater treatment plant Otvoriť Otvoriť
Mgr. Silvia Ihnačáková Rekonštrukcia vegetácie Podtatranskej kotliny za posledných 800 rokov Otvoriť Otvoriť
RNDr. Adela Hamerníková Fytocenologická a ekologická charakteristika borovicových lesov Borskej nížiny Otvoriť Otvoriť
Mgr. Simona Bellová Proveniencia klastického materiálu v exotickom flyši klapskej jednotky a porubského súvrstvia Otvoriť Otvoriť
Mgr. Tatiana Kviatková Bentonit ako prírodný sorbent potenciálne toxických prvkov Otvoriť Otvoriť
Bc. Vladimíra Hudáčková Dopad klimatických podmienok na dynamiku kliešťovej encefalitídy na Slovensku Otvoriť Otvoriť
Mgr. Michaela Matulová Porovnanie sorpcie dominantných špécií selénu na syntetický goethit Otvoriť Otvoriť
Ing. Hana Hudokova Fyziologická odozva PSII horských smrekových ekosystémov pozdĺž výškového gradientu Otvoriť Otvoriť
MVDr. Kristína Mravcová Prevalencia parazitóz abiotických zložiek prostredia v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom Otvoriť Otvoriť
Mgr. Soňa Nuhlíčková PhD. Current distribution, microhabitat requirements and vulnerability of the Keeled Plump Bush-cricket (Isophya costata) at the north-western periphery of its range Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lucia Cahojova Identification and Monitoring of Forest Habitats in Changing Environment in Area Čierny Balog, Central Slovakia by Satellite Images Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ