jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Biofyzika, biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, kvantová mechanika, astrofyzika

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Šimon Šutý Study of the selective effect of FITC-CRD13 dendrimer locked in liposomes on the viability of adhesive breast and colon cancer cell lines in comparison with the normal human fibroblasts Otvoriť Otvoriť
Veronika Subjakova Dendrimers loaded into liposomes as a new dual drug delivery system for cancer treatment Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Sersenová Účinok plazmou aktivovaných kvapalín na ľudské rakovinové a normálne kožné bunky Otvoriť Otvoriť
Dominik Michálek A fluorescence based turn OFF – ON detection of cancer Otvoriť Otvoriť
Bc. Veronika Janáčová Assessment of risk of post-irradiation edema and progression of benign meningioma after single-fraction LINAC-based stereotactic radiosurgery Otvoriť Otvoriť
Adam Kerdík Štúdium vplyvu nízkoteplotnej plazmy a plynných produktov plazmy na povrchové vlastnosti sóje Otvoriť Otvoriť
Bc. Cyril Slabý Vývoj elektrochemických biosenzorov na báze redoxne značených aptamérov na diagnostiku onkologických ochorení Otvoriť Otvoriť
Barbora Spodniaková M.Sc. Effects of sarsasapogenin derivatives on amyloid fibrils and cell viability Otvoriť Otvoriť
Mgr. Sandro Spagnolo Characterization of casein multilayer films and detection of trypsin by acoustic transducer Otvoriť Otvoriť
Bc. Veronika Oravczová Využitie aptamérov na detekciu baktérií Otvoriť Otvoriť
Bc. Juraj Jacko Efekt delécie génu PDR16 na membránovú fluiditu kvasiniek Candida albicans Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ