jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Biomateriály

materiály na báze kovov, keramiky a polymérov, výroba, syntéza a charakterizácia biomateriálov v oblasti vývoja implantátov, stentov, regeneratívnej medicíny, systémov dávkovania liekov, biotechnológie, tkanivového inžinierstva a diagnostických systémov

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
MUDr. Natália Babincová Development of biodegradable nanofibers for therapy of psoriasis Otvoriť Otvoriť
Veronika Nagy Trembošová Surface changes of Mg powder induced by hydration in different environments Otvoriť Otvoriť
Ing. Pavol Štefík Funkcionalizované MoS2 nanomateriály špecificky interagujúce s CD33 receptormi buniek akútnej myeloidnej leukémie Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ján Gomboš Analýza deštrukčnej aktivity feritínových derivátov na lyzozýmové amyloidné fibrily Otvoriť Otvoriť
Bc. Silvia Vyhnáleková Factors influencing Cu (II) sorption by biochar-based sorbents Otvoriť Otvoriť
Pavol Cipa Rozložiteľné biomateriály na báze Fe-Zn Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ