jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Analytika v biologických vedách

Separačné, spektrálne, elektrochemické techniky a ich kombinácie, HPLC, MS, MS-LC, GS, fluorescenčná spektroskopia, analýza biologických materiálov, vzoriek životného prostredia a potravinového reťazca, validácia analytických metód

V sekcii sa nenachádzajú žiadne príspevky, ktoré by ste mohli vidieť.
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ