jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika

Celulárna a subcelulárna signalizácia a dorozumievanie, metabolické dráhy, dynamika, energetika a funkcia mitochondrií, poruchy metabolizmu, enzymológia a kinetika, membránové procesy, funkcie organizmu, orgánov a orgánových sústav, morfológia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Dominika Mihaliková Kľúčová úloha α1AMPK v protekcii proti negatívnym účinkom hluku: Fyziologická aktivácia α1AMPK - dobrovoľný tréning Otvoriť Otvoriť
Mgr. Natália Andelová Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lukáš Kunštek Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu Otvoriť Otvoriť
RNDr. Silvia Tyčiaková PhD. Overexpression of TNFα induces premature senescence and mitochondrial dysfunctions in melanoma cells in vitro Otvoriť Otvoriť
Ing. Martina Poturnajova PhD. Genetic attenuation of Aldehyde dehydrogenase 1A3 upregulation in chemoresistant colorectal cell line is connected to a decline of neoplastic traits Otvoriť Otvoriť
Mgr. Denisa Mihalj Zníženie markerov inhibičných synapsií v dopaminergických oblastiach mozgu v modeli autizmu Otvoriť Otvoriť
Ing. Barbora Puzderová 3D bunkové modely tvorené kolorektálnymi nádorovými bunkami ako nástroj na sledovanie účinnosti terapie Otvoriť Otvoriť
MUDr. Michaela Karelová Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnej sliznici hrubého čreva a v karcinóme hrubého čreva človeka Otvoriť Otvoriť
RNDr. Romana Záhumenská PhD. Príprava prvej slovenskej pluripotentnej kmeňovej bunkovej línie iALS-01 Otvoriť Otvoriť
Mgr. Barbora Boťanská Vplyv kvercetínu na matrixové metaloproteinázy v srdci v podmienkach patologických stavov spojených s rozvojom diabetu a toxicity vyvolanej účinkami doxorubicínu Otvoriť Otvoriť
Bc. Samuel Sabanoš Biometrická analýza znakov očnej dúhovky u probandov v príbuzenskom vzťahu Otvoriť Otvoriť
MUDr. Silvia Fečíková Karbonická anhydráza IX ako potenciálny biomarker pleurálnych mezoteliómov Otvoriť Otvoriť
RNDr. Petra Adamková Fekálna mikrobiálna transplantácia - terapia s veľkým potenciálom a mnohými výzvami Otvoriť Otvoriť
Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková PhD. Úloha minimálneho ter operónu Escherichia coli v autoagregácii Otvoriť Otvoriť
Bc. Samuel Vavrek Hormóny asociované s mužskou neplodnosťou Otvoriť Otvoriť
Bc. Petra Sabová Ukazovatele rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení u žien Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lenka Trnková Establishment of chemotherapy-resistant breast cancer cell lines Otvoriť Otvoriť
RNDr. Matúš Sýkora Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7) Otvoriť Otvoriť
RNDr. Zuzana Dzurjašková Model ventrálneho kaudálneho nervu potkana: kvantifikačná štúdia motoneurónov v mieche Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lea Kissová Mechanizmus aktivácie vápnikovej pumpy SERCA látkou CDN1163 – hypotéza a teoretická predikcia Otvoriť Otvoriť

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ