jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Molekulárna biológia a genetika

Sledovanie vzťahov medzi bunkovými systémami, Štruktúra a funkcia makromolekúl, DNA, RNA, proteosyntéza, biosyntéza, organizácia a realizácia genetickej informácie, génová expresia, štúdium génov, genetická regulácia, genetický kód, dedičné poruchy

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing Ján Kováč Levels of selected mineral elements in semen of Iguana iguana received by electroejaculator Otvoriť Otvoriť
MUDr. Pavol Ďurina Cerebrotendinózna xantomatóza, kazuistika adultného pacienta Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jana Lapinová Vplyv leptínu na expresiu karbonickej anhydrázy IX v bunkách derivovaných z kolorektálnych nádorov Otvoriť Otvoriť
MUDr. Nikoleta Hulajová Zmeny relatívnej expresie mikroRNA u pacientov s terminálnym stavom srdcového zlyhania Otvoriť Otvoriť
MUDr. Silvia Dallemule Úvod do farmakogenetiky Otvoriť Otvoriť
Bc. Anton Bujňák Asociácia polymorfizmov v génoch SPATA16 a TNP2 s mužskou neplodnosťou Otvoriť Otvoriť
mgr inż. Przemysław Marciniak Determination of ploidy level of Hippeastrum sp. by Feulgen staining method Otvoriť Otvoriť
Mgr. Kristína Pápayová Charakterizácia proteínových derivátov s lytickou doménou SLT pôvodom z proteínu gp15 korynefága BFK20 Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Simona Valášková MikroRNA ako potenciálne biomarkery pre stratifikáciu, terapiu a prognózu klinického stavu sarkopenických pacientov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Simona Sovová Interakcie hybridných chalkónov s ct-DNA Otvoriť Otvoriť
RNDr. Lukáš Trizna G-quadruplex-forming aptamers: Rhodamine 6G interaction Otvoriť Otvoriť
RNDr. Kristína Krochtová Interakcia 3–{[3–(pyrolidin–1–yl)propanoyl]amino}–9–[(4-metylbenzyl)amino]akridínu s DNA Otvoriť Otvoriť
Bc. Lea Lukáčová Využitie cre-loxP systému v plazmidových vektoroch pre inzerciu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy do membrány Golgiho aparátu kvasinky Candida utilis Otvoriť Otvoriť
Bc. Ivana Ištoková Biochemická analýza súboru probandov s diabetes mellitus typu 2 Otvoriť Otvoriť
Bc Soňa Palková Asociácia FokI polymorfizmu VDR génu s osteoporózou Otvoriť Otvoriť
Mgr Zuzana Majerčíková Synergický efekt inhibítorov na temozolomidom ovplyvnené nádorové línie mozgu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Miriama Juhosová CADASIL syndróm – najčastejšia hereditárna príčina ischemických mozgových príhod Otvoriť Otvoriť
Ing. Renáta Rusková Chiral knots display symmetry breaking in helical confinement Otvoriť Otvoriť
RNDr. Simona Lenhartová New insight to immunomodulatory potential of human CD160 receptor in cytomegalovirus immune signaling Otvoriť Otvoriť
Mgr. Adam Achs Efficient agroinfection of Prunus domestica with infectious clones of Plum pox virus Otvoriť Otvoriť

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ