jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Lucia Kindernay PhD. Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu. Štúdium molekulárnych mechanizmov Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Bc. Kristína Macáková Expresia alkoholdehydrogenázy vo Vibrio natriegens Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Pavol Mišenko Výskum kompenzačných mechanizmov srdca na úrovni mitochondrií pomocouhmotnostnej spektrometrie a fluorescenčnej spektroskopie. Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Biotechnológie a potravinárske technológie

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Kristína Hriňová Produkcia termostabilnej katalázy-peroxidázy s vnesenými bodovými mutáciami v expresnom systéme E. coli Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Jana Jakubčinová Fosforylačné reakcie vybraných 2-tiofuranóz Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Ekológia a environmentalistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Otvorená sekcia pre študentov I. a II. stupňa VŠ

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Nikola Mojtova Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy a ecarinu v kvasinke Candida utilis Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Otvorená sekcia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ