jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Natália Andelová Úloha proteínov regulujúcich mitochondriálne póry prechodnej permeability v podmienkach metabolického preconditioningu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Magdaléna Jašová Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lucia Kindernay PhD. Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu: Štúdium molekulárnych mechanizmov Otvoriť Otvoriť
Bc. Kristína Macáková Expresia alkoholdehydrogenázy vo Vibrio natriegens Otvoriť Otvoriť
Pavol Valovič Polyetylénglykolom obalené ultramalé superparamagnetické nanočastice magnetitu modifikujú reguláciu krvného tlaku v podmienkach akútneho stresu Otvoriť Otvoriť

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Michal Skurák Vitamín D u HIV pozitívnych pacientov a jeho vplyv na kostnú hustotu Otvoriť Otvoriť

Biotechnológie a potravinárske technológie

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Kristína Hriňová Produkcia termostabilnej katalázy-peroxidázy s vnesenými bodovými mutáciami v expresnom systéme E. coli Otvoriť Otvoriť
Bc. Nikola Mojtova Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy a ecarinu v kvasinke Candida utilis Otvoriť Otvoriť

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
RNDr. Terézia Okajčeková Vplyv chladenej plazmy na ľudské dermálne fibroblasty Otvoriť Otvoriť

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Jana Jakubčinová Fosforylačné reakcie vybraných 2-tiofuranóz Otvoriť Otvoriť
Mgr. Bernard Mravec Fotochrómne vlastnosti jednoducho modifikovateľných hydrazónov na báze benzoylpyridínov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Róbert Šandrik Vplyv Coulombických interakcii na ON/OFF funkcionalitu 3-(2-(perfluórfenyl)-2-fenylhydrazóno)indolín-2-ónu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Romana Záhumenská Biologická charakterizácia kmeňových buniek zubných tkanív Otvoriť Otvoriť

Ekológia a environmentalistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Pavol Mišenko Výskum kompenzačných mechanizmov srdca na úrovni mitochondrií pomocouhmotnostnej spektrometrie a fluorescenčnej spektroskopie Otvoriť Otvoriť
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ