jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Biotechnológie a potravinárske technológie

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Ekológia a environmentalistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Otvorená sekcia pre študentov

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Otvorená sekcia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ