jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
RNDr. Monika Hudáčová f Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Marta Kollárová Matrixové metaloproteinázy v srdci a plazme potkanov s diabetes mellitus 2. typu rôznej klinickej závažnosti Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
MVDr. Terézia Lysíková FUNKCIA SUPEROXIDDIZMUTÁZY V PRVEJ LÍNII OBRANY ORGANIZMU PROTI OXIDAČNÉMU STRESU VZNIKAJÚCEMU POČAS ISCHEMICKO-REPERFÚZNEHO POŠKODENIA MYOKARDU Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Lívia Petrisková Preferencia esterifikačných enzýmov Are1p a Are2p voči rôznym sterolom Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Lívia Petrisková Preferencia esterifikačných enzýmov Are1 a Are2p voči rôznym sterolom Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Paulína Pidíková Vplyv podávania Ang II na denný profil expresie génov dicer, drosha a dgcr8 v SCN, srdci, pečeni a obličkách potkana Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Molekulárna biológia a genetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

„Omiky“

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Zuzana Pakanová Determination of specific glycobiomarkers in alpha-mannosidosis patients by NMR and mass spectrometry Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Biomateriály

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Biotechnológie a potravinárske technológie

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Analytika v biologických vedách

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
RNDr. Veronika Pinková Gajdošová Elektrochemická detekcia vlastností MXénu modifikovaného derivátmi aryldiazóniových betaínov Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
RNDr. Monika Hudáčová Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Ing. Martin Kalník Synthesis of swainsonine analogues Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Ekológia a environmentalistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Otvorená sekcia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

SARS-CoV-2

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ