jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Marta Husseinová Môže byť MMP-9 potenciálnym biomarkerom závažnosti symptomatológie detí s autizmom? Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Biotechnológie a potravinárske technológie

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Marietta Hakarová Produkcia bioaktívnych látok imobilizovanými celobunkovými biokatalyzátormi Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Marietta Hakarová Prístrojovo riadené výkonné techniky pre imobilizáciu celobunkových biokatalyzátorov Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Miriama Šimunková Flavonoidy v prítomnosti iónu Cu(II): spínač pre pro-oxidačné vlastnosti a poškodenie DNA?! Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Ekológia a environmentalistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ