jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Mária Bencúrová Narušenie homeostázy Ca2+- regulujúcich bielkovín pri ischemicko-reperfúznom poškodení srdca Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
RNDr. Monika Hudáčová f Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Marta Kollárová Matrixové metaloproteinázy v srdci a plazme potkanov s diabetes mellitus 2. typu rôznej klinickej závažnosti Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
MVDr. Terézia Lysíková FUNKCIA SUPEROXIDDIZMUTÁZY V PRVEJ LÍNII OBRANY ORGANIZMU PROTI OXIDAČNÉMU STRESU VZNIKAJÚCEMU POČAS ISCHEMICKO-REPERFÚZNEHO POŠKODENIA MYOKARDU Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Lívia Petrisková Preferencia esterifikačných enzýmov Are1p a Are2p voči rôznym sterolom Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Lívia Petrisková Preferencia esterifikačných enzýmov Are1 a Are2p voči rôznym sterolom Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Paulína Pidíková Vplyv podávania Ang II na denný profil expresie génov dicer, drosha a dgcr8 v SCN, srdci, pečeni a obličkách potkana Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Molekulárna biológia a genetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Adam Achs Efficient agroinfection of Prunus domestica with infectious clones of Plum pox virus Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Márk Híveš Vplyv variantu CCNE1 I D na riziko vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
RNDr. Simona Lenhartová New insight to immunomodulatory potential of human CD160 receptor in cytomegalovirus immune signaling Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Alexandra Piteľová Objasnenie funkcie proteínu Dbl2 v udržiavaní stability nukleozómov v bunkách S. pombe Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Miriam Hancková Quinolines as a suitable substance in anti-mitotic therapies in cancer Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
MDDr. Jana Kluknavská Hodnotenie možných biomarkerov parodontitídy v sline Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

„Omiky“

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Zuzana Pakanová Determination of specific glycobiomarkers in alpha-mannosidosis patients by NMR and mass spectrometry Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Biomateriály

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Biotechnológie a potravinárske technológie

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Tomáš Németh Konštrukcia plazmidových vektorov na štúdium replikačných elementov F plazmidu Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Analytika v biologických vedách

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
PharmDr. Kamila Chomaničová UHPLC-Q-Orbitrap HRMS identification of trimetazidine metabolites in human urine Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Ing. Michal Hricovíni PhD. 3D Structure of new salicin-type glycoconjugate - NMR and DFT study Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
RNDr. Veronika Pinková Gajdošová Elektrochemická detekcia vlastností MXénu modifikovaného derivátmi aryldiazóniových betaínov Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
RNDr. Monika Hudáčová Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Ing. Martin Kalník Synthesis of swainsonine analogues Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
PharmDr. Mária Pecháčová Hodnotenie vzťahov medzi chemickou štruktúrou a in vitro antimykobakteriálnou aktivitou derivátov kyseliny 2-alkoxyfenylkarbámovej (alkoxy=metoxy-decyloxy) pomocou chemometrickej štatistickej analýzy Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
PharmDr. Šárka Pospíšilová Antioxidant, antibacterial and anti-biofilm activity of new unnatural gallotannins Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

Ekológia a environmentalistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie

Otvorená sekcia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Simona Alcnauerová Vybrané esenciálne oleje a ich inhibičný účinok na E. coli Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná

SARS-CoV-2

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ