INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Vplyv ťažkých kovov na vznik rezistencie u pôdnych mikroorganizmov

Ivana Timková 1 Viktória Pevná 1 Peter Pristaš 1 Jana Sedláková- Kaduková 1

1Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
timkovaivana@gmail.com

Znečistenie ťažkými kovmi spôsobené antropogénnou aktivitou je v súčasnosti považované za globálny problém. Širokosiahle používanie produktov obsahujúcich ťažké kovy nevyhnutie vedie k depozícii týchto kovov v pôde, čím je ovplyvnená pôdna mikroflóra, ktorá plní nezastupiteľnú úlohu pri udržiavaní pôdnych vlastností. Cieľom tejto štúdie bolo určiť počet izolátov rezistentných voči ťažkým kovom, ktoré boli izolované z pôdy získanej z háld neďaleko Hnúšte. Pôdne vzorky boli odobraté z dvoch miest (48° 36´ 4,47502´´ N, 19° 57´32,654´´ E and 48° 36´ 4,4634´´ N, 19° 57´ 32,67´´ E) a následne spolu zmiešané. Mikroorganizmy testované v tejto štúdii boli rutinne kultivované a testované na rezistenciu voči štyrom ťažkým kovom- Zn (2 - 500 mg/l), Cu, Ni, Pb (všetky tri kovy testované v koncentráciách od 0,5 do 125 mg/l). Výsledky ukazujú veľmi vysoký stupeň rezistencie voči Cu, Ni a Pb aj pri najvyšších testovaných koncentráciách. Takmer všetkých 89 izolátov z 89 vykazuje rezistenciu voči voči týmto trom kovom. Iba v prípade Zn sme stanovili MIC (minimal inhibitory concentration)- 125 mg/l. Dosiahnuté výsledky ilustrujú vysoké počty rezistentných pôdnych bakteriálnych izolátov.

VEGA 1/0229/17.