INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Perioperačný nález v reumochirurgii v skorých štádiách patogenézy

Jozef Vojtaššák ml. 1,2 Jozef Vojtaššák 1,2,3 Elena Podskočová 1 Veronika Vojtaššáková 4

1Ortopedická ambulancia, Bratislava
2Clinica Orthopedica, Bratislava
3SZU, Bratislava
4Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
j.vojtassak@gmail.com

Úvod práce, cieľ práce

Typické reumochirurgické operácie vykonávame najčastejšie v pokročilom štádiu reumatického procesu, v štádiu III. a IV. stupňa, keď sú prítomné jednoznačné morfologické patologickoanatomické zmeny a deformity. V našom príspevku sme sa zamerali na analýzu incidencie morfologických patologických zmien pri  reumochirurgických výkonoch v rannom štádiu (I. a II. štádium) Kĺbové reumatické ochorenia sme rozdelili nasledovne: degeneratívne kĺbové ochorenia, zápalové reumatické kĺbové ochorenia, séronegatívne spondylartritídy, metabolické artropatie.

Materiál a metodika

Analyzovali sme 85 pacientov ktorých sme operovali v rokoch 2014-2019 s uvedenými diagnózami. Pri analýze jednotlivých  typov ochorení sme sa zamerali na morfologické zmeny kĺbových ochorení ktoré sme konštatovali počas operácie a tiež pri predoperačnom vyšetrení. Hodnotili sme viaceré kĺbové intraartikulárne a extraartikulárne zmeny.

Výsledky

Najčastejší patologický nález 75-100% pri operačnej liečbe jednotlivých skupín boli nasledovne. Pri artróze boli intraartikulárne zmeny: chondropatia, osteofyty, asymetrický nález, chrupavčitý detritus, synoviálna exsudácia. Pri reumatoidnej artritíde boli intraartikulárne zmeny: synoviálna proliferácia, perichondrálna uzurácia, lokálna hyperémia, synoviálna exsudácia; extraartkulárne: burzitída, tendovaginitída, reumatický uzlík. Pri seronegatívnej spondylartritíde boli intraartikulárne zmeny: synoviálna proliferácia, synoviálna exsudácia; extraartkulárne: entezofytóza, kalcifikujúca tendinóza, osifikujúca tendinóza,  burzitída, periostitída. Pri metabolickej artropatii boli zmeny intraartikulárne: kryštálová chondropatia, synoviálna exsudácia, uratický tofus; extraartkulárne:  burzitída, uratický tofus, kryštálová entezopatia.

Záver práce

Artikulárne symptómy a morfologické nálezy reumatických kĺbových ochorení sú známe pestrou variabilitou. Jednou z liečebných možnosti aj v skorých štádiách patogenézy je reumochirurgia. V práci uvádzame na základe nášho reumochirurgického súboru charakteristické patologické nálezy v perioperačnom období u štyroch základných nozologických jednotiek kĺbového reumatizmu.