jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

PREHĽAD TÉM ROČNÍKA 2021

INTERAKTÍVNA KONFERENCIA MLADÝCH VEDCOV 2021

Zoznam účastníkov zapojených do konferencie »

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika

Celulárna a subcelulárna signalizácia a dorozumievanie, metabolické dráhy, dynamika, energetika a funkcia mitoch...

Otvoriť

Molekulárna biológia a genetika

Sledovanie vzťahov medzi bunkovými systémami, Štruktúra a funkcia makromolekúl, DNA, RNA, proteosyntéza, biosy...

Otvoriť

Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne

Klinický výskum

Otvoriť

„Omiky“

Genomika, proteomika, metabolomika, glykomika

Otvoriť

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Biofyzika, biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, kvantová mechanika, astrofyzika, zobrazo...

Otvoriť

Biomateriály

materiály na báze kovov, keramiky a polymérov, výroba, syntéza a charakterizácia biomateriálov v oblasti výv...

Otvoriť

Biotechnológie a potravinárske technológie

Klasické biotechnologické procesy, inovatívne prístupy v biotechnológiách, potravinárskom priemysle a poľnoho...

Otvoriť

Analytika v biologických vedách

Separačné, spektrálne, elektrochemické techniky a ich kombinácie, HPLC, MS, MS-LC, GS, fluorescenčná spektrosk...

Otvoriť

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývo...

Otvoriť

Ekológia a environmentalistika

Kontrola a ochrana životného prostredia, krajinná a aplikovaná ekológia, geograficko-informačné systémy, envi...

Otvoriť

Otvorená sekcia

Sekcia je určená všetkým účastníkom, ktorých príspevkom zameraním nevyhovovala ani jedna zo sekcií

Otvoriť

SARS-CoV-2

Preveda vs. Pliaga . Nové štúdie, techniky, materiály v boji s pandémiou.

Otvoriť
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ