jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to section

Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus?


Go to the discussion

Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus?

Frederika Chovancová 1 Ivana Šišoláková 1 Jana Shepa 1 Renáta Oriňaková 1

1Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
frederika.chovancova1@gmail.com

Diabetes mellitus je závažné metabolické ochorenie spôsobené hyperglykémiou (zvýšená hladinou glukózy v krvi ≤ 7 mmol) v krvi pacienta. DM typu 1, je spôsobený poškodením β buniek endokrinného pankreasu, ktoré produkujú inzulín. DM typu 2 vzniká v dôsledku nedostatočnej produkcie inzulínu. Neskorá diagnostika ochorenia diabetes mellitus spôsobuje u pacientov množstvo patofyziologických zmien. Dochádza k systémovým ochoreniam akými sú najmä kardiovaskulárne ochorenia, poškodenie zraku alebo poškodenie nervového systému [1]. V súčasnosti sa pozornosť sústreďuje najmä sa vývoj elektrochemických senzor nakoľko sú časovo a finančne nenáročné a disponujú vhodnými analytickými parametrami.

Cieľom našej práce bolo elektrochemické stanovenie inzulínu na uhlíkových tlačených elektródach modifikovaných chitozánom, uhlíkovými nanotrubičkami pri dĺžke vylučovania (15s, 30s, 45s)  Zn nanočastíc na povrch elektród.  Z výsledkov meraní vyplýva, že elektróda s dĺžkou vylučovania 45s má najväčšiu aktívnu plochu a najvhodnejšie analytické parametre – limit detekcie (0,28 μM), lineárny rozsah ( 0,5 μM – 5 μM ) a citlivosť (0,087 mA/μM). Študovali sme aj vplyv interferentov, ktoré sa nachádzajú v krvi pacientov a nezaznamenali sme negatívny vplyv  na priebeh oxidácie inzulínu. Roztoky inzulínu boli pripravené vo fosfátovom tlmivom roztoku, ktorý simuluje fyziologické podmienky vhodným pH a prítomnosťou Cl- .

Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/0095/21, APVV-PP-COVID-20-0036 a projektom Vyšehradského fondu číslo 22020140.
[1] K. C. McCowen and R. J. Smith, Diabetes Mellitus: Classification and Chemical Pathology, vol. 2–4. Elsevier Ltd., 2012.
It appears that your web browser does not support PDF documents viewing

Discussion

Zaujímavá práca 13.05.2021 11:32
Dobrý deň, veľmi ma zaujala vaša práca. Rada by som sa opýtala či tie tlačené elektródy pripravujete ak áno, aký je prekurzor? Vopred ďakujem za odpoveď.
Re: Zaujímavá práca 13.05.2021 12:08
Dobrý deň prajem, veľmi pekne ďakujem za otázku. Uhlíková tlačená elektróda (SPCE) ako matrica je komerčne vyrábaná a pripravovaná metódou sieťotlače. Následne povrch takejto elektródy mod...Show all comments
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer