jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to section

Potenciálny hepatoprotektívny účinok drieňa obyčajného na ZDF potkanov

Discussion interaction
Overall design
Scientific work
Hide evaluation

Go to the discussion

Potenciálny hepatoprotektívny účinok drieňa obyčajného na ZDF potkanov

Nikoleta Šimonová 1 Anna Kalafová 1 Marcela Capcarova 1 Monika Schneidgenová 1 Rudolf Dupák 1 Ján Brindza 1 Marianna Schwarzová 1 Marta Soltesova Prnova 2 Karol Švík 2,3 Lukáš Slovak 2

1Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika
2Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
3
nikoletasimonova@gmail.com

Cieľom našej experimentálnej práce bolo zhodnotiť vplyv drieňa obyčajného na vybrané pečeňové enzýmy, bilanciu hmotnosti tela potkanov a hmotnosť pečene v jednotlivých skupinách ZDF potkanov. Cornus mas L. je bobuľové ovocie obsahujúce široké množstvo bioaktívnych látok, ktoré priaznivo vplývajú nielen na kompenzáciu, ale aj na zlepšenie manažmentu komorbidít spojených s týmto ochorením. Na štúdium vplyvov drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na diabetes mellitus 2. typu boli použité samce Zucker Diabetic Fatty potkanov (n=20), práve vďaka podobnému nástupu a demonštrácii symptómov tohto ochorenia. Potkany boli rozdelené do piatich skupín. Zdravej, štíhlej kontrole Lean (n=4) a ZDF diabetickej kontrole C (n=4) bola podávaná voda gastrickou sondou počas 12 týždňov. Pokusným liečeným skupinám K (n=4) bola denne podávaná gastrickou sondou kôstka drieňa 250 mg.kg-1, D skupine (n=4) dužina drieňa 2000 mg.kg-1 a  DK skupine (n=4) dužina drieňa s kôstkou 1000 a 250 mg.kg-1. Počas celého výskumu bola všetkým potkanom zaznamenaná hmotnosť štyrikrát. Po troch mesiacoch priebehu výskumu bola aktivita pečeňových enzýmov ALT, ALP vyhodnotená biochemickým analyzátorom Monza RX (UK Randox) z odobraných vzoriek krvného séra. Po usmrtení potkanov sa odobrala aj pečeň, ktorej hmotnosti sa zaznamenali a zmeny vyhodnotili. Priemerné hmotnosti pečene boli preukazne vyššie (P<0,05) u všetkých potkanov línie ZDF v porovnaní s kontrolou Lean. Podobné výsledky sme získali aj po vyhodnotení bilancie hmotností zo štyroch vážení, kedy sme zistili, že nárast hmotnosti nastal u všetkých skupín z línie ZDF v porovnaní s Lean kontrolou, avšak nepreukazne (P>0,05), nižší nárast hmotnosti sme zaznamenali v experimentálnej skupine s prídavkom kôstky. Kôstka a kôstka spoločne podávaná s dužinou v skupine DK mali preukazný vplyv (P<0,05) na zníženie aktivity ALP enzýmu, ktorý bol zaznamenaný u všetkých experimentálnych skupín v porovnaní s kontrolou Lean preukazne (P<0,05) vyšší. Hodnotenie aktivity ALT bolo medzi sledovanými skupinami bez signifikantných zmien (P>0,05). Preukazné zníženie aktivity enzýmu ALP a tým pádom zmiernenie nástupu resp. progresie DM2T naznačuje potenciálne hepatoprotektívne účinky drieňa, čo považujeme za  významný výsledok pri manažmente ochorenia diabetes mellitus 2. typu.

Kľúčové slová: Drieň obyčajný, pečeň, pečeňové enzýmy, ZDF potkany, Diabetes mellitus

V tejto práci sú prezentované výsledky, ktoré autor získal v rámci výskumnej úlohy/výskumného projektu VEGA 1/0144/19 a APVV 19/0243. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
  1. AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. 2018. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. In Diabetes Care [online]. 42(1): 13-28. DOI: 10.2337/dc19-S002. ISSN 0149-5992.
    BHATT, Harikrashna B. - SMITH, Robert J. 2015. Fatty liver disease in diabetes mellitus. In Hepatobiliary Surgery and Nutrition [online]. (2), 101-108. DOI: 10.3978/j.issn.2304-3881.2015.01.03. ISSN 2304-389X.
  1. BRINDZA, J. et al.  2009. Biological and commercial characteristics of cornelian cherry (Cornus mas L.) population in the gemer region of Slovakia. In Acta Horticulturae [online]. (818), 85-94. DOI: 10.17660/ActaHortic.2009.818.11. ISSN 0567-7572.
    DINDA, Biswanath et al. 2016. Cornus mas L. (cornelian cherry), an important European and Asian traditional food and medicine: Ethnomedicine, phytochemistry and pharmacology for its commercial utilization in drug industry. In Journal of Ethnopharmacology [online]. 193, 670-690. DOI: 10.1016/j.jep.2016.09.042. ISSN 03788741.
    MOLDOVAN, Bianca. 2016. Antioxidant activity of Cornelian cherry ( Cornus mas L.) fruits extract and the in vivo evaluation of its anti-inflammatory effects. In Journal of Functional Foods [online]. 26 : 77-87. DOI: 10.1016/j.jff.2016.07.004. ISSN 17564646.
It appears that your web browser does not support PDF documents viewing

Discussion

? Ine parametre 20.05.2021 08:14
Velmi pekna praca, blahozelam k vysledkom. Realizovali ste pomerne narocny experiment, boli teda v danej studii sledovane aj ine parametre, okrem enzymov ALT a ALP? Neuvazovali ste napr. sledovat v krvnom se...Show all comments
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer