jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to section

Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu


Go to the discussion

Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu

Matúš Adamička 1 Adriana Adamičková 2 Ľuboš Danišovič 1 Andrea Gažová 3 Ján Kyselovič 2

1Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
2Jednotka klinického výskumu. V. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovensko
3Ústav farmakológie a klinickej farmakológie. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
a.samakova@azet.sk

Statíny, inhibítory 3-hydroxy 3-metylglutaryl koenzým A reduktázy, sú liečivá požívané v terapii hypercholesterolémie a prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Ich základným terapeutickým cieľom je znižovanie syntézy cholesterolu v pečeňových bunkách, okrem toho však klinické štúdie jednoznačne preukazujú aj ďalšie benefitné účinky statínov na kardiovaskulárny systém, ktoré sú nezávislé od modulujúcich vlastností v lipidoch. K pleiotropným účinkom zaraďujeme zlepšenie funkcie endotelu, inhibíciu tvorby trombov, inhibíciu proliferácie buniek hladkej svaloviny a agregácie doštičiek, či ich cytoprotektívny účinok.

Cieľom našej práce bolo preskúmať pôsobenie statínov na zmeny charakteristík populácie humánnych mezenchýmových kmeňových buniek získaných izoláciou z kostnej drene a zubnej pulpy a vzájomne ich porovnať.

V našej práci sme použili viaceré molekulárno-biologické metódy pre analýzu vlastností humánnych mezenchýmových kmeňových buniek z kostnej drene (BM-MSC) a zo zubnej pulpy (DPSC). Pomocou metódy prietokovej cytometrie sme analyzovali základnú charakteristiku, ako početnosť a viabilitu buniek a rovnako aj expresiu vybraných fenotypových povrchových markerov (CD70, CD90, CD105, CD14, CD20, CD34, CD45) pred a po farmakologickom ovplyvnení atorvastatínom. Imunofluorescenčným farbením vimentínu, markera mezenchýmového pôvodu, a jadier sme porovnali získané bunkové kultúry kmeňových buniek získaných izoláciou z kostnej drene a zubnej pulpy.

Naše výsledky preukázali, že atorvastatín v in vitro podmienkach nemá vplyv na charakteristiku a fenotyp humánnych mezenchýmových kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene a zubnej pulpy.

Táto práca vznikla s podporou APVV-18-0103 a APVV-14-0416.
It appears that your web browser does not support PDF documents viewing

Discussion

? Future directions 20.05.2021 07:34
Dobry den, zaujala ma Vasa praca, avsak vysledky neboli signifikatne, ani pri podani tak presvedcivej latky akou je Atorvastatin. Mohlo to by sposobene nevhodne zvolenou nizkou davkou resp. ako si to vysvetl...Show all comments
Re: ? Future directions 21.05.2021 18:19
Ďakujem za podnetné otázky k mojej práci. Hodnotil som zmeny charakteristiky a fenotypu mezenchýmových kmeňových buniek z rôznych zdrojov po ovplyvnení atorvastatínom, kde som preukázal, že toto...Show all comments
Re: Re: Re: ? Future directions 22.05.2021 17:41
Ďakujem veľmi pekne.
Re: Re: ? Future directions 22.05.2021 08:15
Dakujem za odpoved, zelam vela sil do dalsej prace... S pozdravom, ZB
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer