jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to section

Kľúčová úloha α1AMPK v protekcii proti negatívnym účinkom hluku: Fyziologická aktivácia α1AMPK - dobrovoľný tréning


Go to the discussion

Kľúčová úloha α1AMPK v protekcii proti negatívnym účinkom hluku: Fyziologická aktivácia α1AMPK - dobrovoľný tréning

Dominika Mihaliková 1 Miroslava Kvandova 1 Isabella Schmal 1 Sanela Kalinovic 1 Paul Stamm 1 Andreas Daiber 1,2 Matthias Oelze 1 Eberhard Schulz 2 Thomas Münzel 1 Swenja Kröller-Schön 1

1Center for Cardiology, Cardiology I – Molecular Cardiology, University Medical Center, Mainz, Germany
2German Center for Cardiovascular Research (DZHK), Partner Site Rhine-Main, Mainz, Germany
dominika.mihalik@gmail.com

Úvod: Environmentálne rizikové faktory (hluk emitovaný leteckými dopravnými prostriedkami, ďalej len hluk) sú spájané s kardiovaskulárnym oxidačným stresom sprostredkovaným predovšetkým aktiváciou NADPH oxidázy (NOX) či ,,odpojením“ (tzv. uncoupling) endotelovej syntázy oxidu dusnatého (eNOS).  Viaceré štúdie zdôraznili protektívne/benefičné účinky dobrovoľného tréningu na kardiovaskulárny systém, sprostredkovaný aktiváciou α1AMP-aktivovanej proteínkinázy, obzvlášť za prítomnosti oxidačného stresu a zápalu. Cieľom prezentovanej práce bolo sledovať úlohu α1AMPK počas dobrovoľného tréningu .

Metódy a výsledky: Myši s endotel- špecifickou deléciou α1AMPK (α1AMPK EC KO) a príslušná kontrola (kontrola) boli vystavené hluku s maximálnou intenzitou zvuku 85 dB(A) a priemernou intenzitou zvuku 72 dB(A)) počas posledných 4 dní dobrovoľného tréningu trvajúceho 7 týždňov. Zistili sme, že 4 dňová expozícia hluku vedie k rozvoju endotelovej dysfunkcie aorty a a.mesenterica, ktorá bola sprevádzaná oxidačným stresom a ,,odpojením“ endotelovej syntázy oxidu dusnatého. Dobrovoľný tréning trvajúci 7 týždňov viedol k viditeľnému zlepšeniu od endotelu‑ závislej relaxácie aorty a a.mesenterica, a k redukcii oxidačného stresu (znížená produkcia reaktívnych foriem kyslíka a tvorba 3‑ nitrotyrozínu, redukovaná expresia NOX2 a endotelínu 1). Tento benefičný účinok dobrovoľného tréningu však nebol pozorovaný v prípade endotel- špecifickej delécie α1AMPK.

Záver: Naše výsledky ukazujú, že zvýšená fyzická aktivita - dobrovoľný tréning môže predstavovať protektívnu stratégiu voči negatívnym účinkom spôsobených expozíciou hluku leteckej dopravy. Tento efekt je však podmienený aktiváciou α1AMPK. Predovšetkým pacienti s pre-existujúcimi kardio-metabolickými ochoreniami alebo starší ľudia by mohli profitovať z kontrolovane zvýšenej fyzickej aktivity vedúc tak k zamedzeniu ďaľšieho kardiovaskulárneho poškodenia v dôsledku vystaveniu sa hluku emitovaného leteckou dopravou.

Financovanie: Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG.
It appears that your web browser does not support PDF documents viewing

Discussion

α1AMPK 12.05.2021 13:57
Dobrý deň pani Mihaliková,
máte veľmi zaujímavú štúdiu a rada by som sa spýtala, či existujú priame dôkazy pre zvýšený kardiovaskulárny oxidačný stres u pilotov leteckej dopravy, res...
Show all comments
Re: α1AMPK 18.05.2021 14:15
Dobrý deň pani Dr. Jánošíková,

Ďakujem veľmi krásne za Váš komentár a otázku. Bolo dokázané, že u pilotov je prítomný oxidačný stres avšak, tento oxidačný stres je sprostr...
Show all comments
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer