jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to list

Biotechnology and food technology

Classical biotechnological processes, innovative approaches in biotechnology, food industry and agriculture, bioremediation, functional foods, genetically modified foods, food quality and authenticity, nutrition and health protection

Contributions per page
Author Title Abstract Presentation Rating
MSc Patrycja Cichońska The effect of propionic fermentation on the content of carbohydrates and B vitamins in plant-based beverages Open Open
Bc. Lucia Zuščíková Spermatogonálne kmeňové bunky Open Open
Bc. Lucia Dianová Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu Open Open
Lidia Stasiak-Różańska Biotransformation of waste glycerol to bacterial cellulose Open Open
Bc. Denis Bažány Vplyv polyfenolických biomolekúl na endrokrinný profil krvi Open Open
Bc. Terézia Czodorová Regulácia expresie promótora kontrolujúceho prepis maltázového génu v Candida utilis Open Open
Mrs. Malgorzata Ziarno The use of lactic acid fermentation and propionic acid fermentation to obtain fermented milk and bean drinks Open Open
Ing. Peter Herc Hodnotenie technologických parametrov a oxidácie králičieho mäsa počas skladovania po pridaní Macy (Lepdium meyenii) do kŕmnej dávky Open Open
Bc. Daniela Máčalová Inhibiční působení esenciálních olejů na bakterie produkující biogenní aminy Open Open
Mgr. Milan Karas Transgénne rastliny tabaku s konštitutívnou expresiou dehydrínového génu z duba letného Open Open
Ing. Nikoleta Šimonová Potenciálny hepatoprotektívny účinok drieňa obyčajného na ZDF potkanov Open Open
M.Sc. Justyna Płoska Effect of bacterial cellulose impregnated with plant extracts and essential oils on the growth of Cronobacter bacteria Open Open
RNDr. Beáta Baranová PhD. Antigerminatívna a fytotoxická aktivita esenciálneho oleja z borovice lesnej (Pinus silvestris) Open Open
Tomáš Németh Konštrukcia plazmidových vektorov na štúdium replikačných elementov F plazmidu Open Open

1 / 1
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer